Правителството наля 4,2 милиона лева в дъщерните дружества на "Балканкар холдинг"

Правителството реши да увеличи с 4,2 милиона лева дяловете на държавата в дъщерните дружества на "Балканкар холдинг", съобщи заместник-министърът на икономиката Калоян Нинов.

Парите се отпускат от бюджета, като голяма част от тях ще се върнат обратно, като дружествата ще погасяват публичните си задължения.

Според Нинов дъщерните компании ще оперират по-добре със средства и ще са по-атрактивни на потенциални купувачи при приватизацията им. На по-късен етап държавата ще решава за увеличаване на дяловото си участие и в компанията-майка - "Балканкар холдинг".

Правителството одобри сключване на допълнително споразумение към договора за приватизация на 63% от дяловете на "Агрополихим" -Девня. Дружеството бе обявено в ликвидация и бе приватизирано от консорциума "Асид енд Фъртилайзерс".

Допълнителното споразумение не касае разсрочване на цената по сделката, инвестиционната програма и ангажимента на собственика за поддържане на определен брой работни места, обясни Калоян Нинов.

В договора са включени клаузи, с които купувачът се задължава да изпълни програма за отстраняване на екологични щети, възникнали преди раздържавяването на комбината. Програмата се финансира от Световната банка с около 15 милиона евро. За неин изпълнител бе избрана частната "Рей холдинг".

Сключването на анекс към приватизационния договор бе условие на Световната банка за отпускане на втория транш от Заема в подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL).

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?