Правителството насочва повече европари за рибарски пристанища

Правителството насочва повече европари за рибарски пристанища

Правителството насочва повече европари от Програмата "Морско дело" за рибарски пристанища. Това стана ясно в сряда от решение на кабинета "Борисов".

Малко над 4.7 млн. евро от общия бюджет на програмата ще бъдат прехвърлени по перото "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки", а също и към перото "Насърчаване на нови производители на аквакултури" и "Производствени инвестиции в аквакултурата" .

За целта правителството одобри изменение в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 - 2020 г. Средствата се вземат от неатрактивни схеми на програмата и се насочват към мерки, към които има засилен интерес от страна на бенефициенти.

С промените се въвежда и финансов инструмент, за отпускане на евтини кредити, за над 2 млн. евро по някои от схемите на програмата. Той ще се прилага по перата -"Продуктивни инвестиции в аквакултура", "Насърчаване на нови производители на аквакултури,", "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" и мярка 4.2. "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" за проекти по стратегиите на Местните инициативни рибарски групи.

По последни данни в Програмата за наблюдение на изпълнението на еврофондовете в България ИСУН разплатените средства по програмата са едва 24.69% или 54.8 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?