Правителството не намирало точния медиен момент, за да обяви програмата си

Правителството все не намирало точния медиен момент за да обяви своята програма, обясни вицепремиерът Николай Василев на среща с комисията по икономическа политика на народното събрание.

Според Василев основата на програмата е готова от август, а сега министрите я допълват с конкретни срокове на изпълнение на ресорните проекти. Вариант на документа бил разпространен сред министрите и кабинета вече работел по изпълнението на заложените мерки.

Николай Василев обаче не уточни, защо с програмата не е запознат и Международния валутен фонд, чиито представители отбелязаха липсата на този документ като една от основните пречки за продължаване на преговорите.

Министерството на икономиката работело по програма за възраждане на индустрията. Тя щяла да обхване предприятия с преобладаващо държавно участие, които са жизнеспособни, но декапитализирани. Програмата предвиждала промени в търговския закон, закона за приватизацията и върху законодателството, свързано с развитието на капиталовите пазари. Като вариант за приватизация на тези предприятия Василев посочи замяната на дълг срещу собственост.

От подобна схема можело да се възползва "Варненската корабостроителница". Целта на програмата била да се съкрати пътя, който изминават предприятията в съдебната система при обявяване в несъстоятелност.

Законодателната програма на министерството на икономиката включва законите за приватизация, за туризма, промени в закона за експортното застраховане. Във връзка с развитието на капиталовите пазари предстоят изменения в закона за публичното предлагане на ценните книжа, в закона "Лучников". Подготвя се и нов закон за единния електронен регистър на компенсаторните бонове и книжата от масовата приватизация.

Преговорите с Европейския съюз налагат промени в закона за стандартизацията, с които тази дейност ще се отдели от сертификацията и метрологията, както и изменения в закона за техническите изисквания към продуктите. На 25 октомври в Министерския съвет ще бъде внесен и нов закон за измерванията.

Споделяне

Още от Бизнес