Правителството обмисля сливане на общини в несъстоятелност

Националното сдружение на общините (НСОРБ) отново напомни на централната власт, че трябва да се промени Конституцията и те да получат правото сами да определят размера на местните данъци и вида на местните такси. При откриването на 17-то общо събрание на сдружението в петък, председателят Красимир Мирев съобщи, че промяната на основния закон в страната остава най-важният им приоритет.

Преди да получи финансова независимост обаче, правителството планира да анализира финансовото състояние на местната власт и може да се наложи част от общините да бъдат преструктурирани и сливани, защото с годините имат натрупани сериозни задължения, съобщи финансовият министър Пламен Орешарски пред кметовете.

Той лансира идеята да се разработи механизъм за обявяване на отделни общини в несъстоятелност, които да им помогнат за излизане от финансовата криза.

За поредна година представителите на местната власт чуха констатациите от страна на държавните ръководители, какво трябва да се направи за подобряване състоянието на общините и обещания, че тази година вече ще започне да се работи по финансовата децентрализация на местната власт. Председателят на НСОРБ Красимир Мирев не скри разочарованието си от начина, по който централната власт решава проблемите на общините.

Президентът Георги Първанов, който присъства на общото събрание на кметовете, отново изтъкна необходимостта да се повишат правата и отговорностите на местната власт. Според държавния глава изтича времето за укрепване на административния капацитет в общините, който да помогне изработване на качествени проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС.

Първанов коментира, че се наблюдава сериозен процес на диференциация между общините по равнище на доходите, достъп до здравеопазване и образование и състояние на инфраструктурата. И то когато ЕС е предвидил сериозни мерки и средства за преодоляване на различията между отделните региони.

Той призова правителството да чуе местната власт за важните въпроси като развитие на инфраструктурата, реформата в администрацията и гарантирането на прозрачност при обществените поръчки и обеща съдействие.

Кметовете получиха полуобещание от финансовия министър Пламен Орешарски, че при подготовката на Бюджет 2007 ще има възможност за по-задълбочен диалог с местната власт. А вицепремиерът и министър на бедствията и авариите Емел Етем увери, че ще бъде създаден мирен граждански резерв, с чиито средства ще се посрещат първите общински нужди при евентуални бедствия и аварии. Местната власт поиска такъв фонд към всяка община, след двете големи наводнения през пролетта и лятото на миналата година.

Бъдещият граждански резерв ще бъде уреден с нов закон за защита на населението при бедствия и аварии. Законът за управление при кризи ще бъде променен, за да регламентира действията при евентуални терористични актове и военна заплаха. Според Емел Етем, от местните бюджети трябва да се отделят до 5%, които да се ползват като резерв.

Споделяне

Още от България