Правителството одобри Оперативна програма "Добро управление"

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата,

Бюджетът на програмата за периода на изпълнението ѝ (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85 на сто) са от Европейския социален фонд.

Проектът на оперативната програма е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални документи в сферата на административна и съдебна реформа, електронното управление и електронното правосъдие.

Основните дейности на Оперативна програма "Добро управление" са концентрирани в следните направления: реализиране на заложените в Стратегията да развитие на държавната администрация в България (2014-2020 г.) и Стратегията за развитие на електронното управление за същия период мерки, свързани с провеждане на административната реформа и електронното управление; продължаване на реформата в
съдебната система и въвеждане на електронно правосъдие; повишаване на професионалната квалификация на служителите в централната, областната и общинска администрация, както и на магистратите и съдебните служители; гарантиране на капацитета истабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.

За управляващ орган на програмата е определена администрацията на Министерския съвет.

Споделяне

Още от България