Правителството отпуска още 20 млн.лв. на общините

Правителството отпуска 47 млн.лева на общините за погасяване на натрупани стари задължения, съобщи днес вицепремиерът и министър на регионалното развитие Костадин Паскалев в Бургас.

Преди десетина дни, на среща с ръководството на националното сдружение на общините, финансовият министър Милен Велчев се ангажира да отпусне на кметствата 26,6 млн.лв. Велчев обясни, че около 8,4 млн.от тях ще бъдат от очакваното преизпълнение на приходите от данък общ доход и корпоративните данъци, а останалите близо 18,2 млн.лв. идват от 100-процентното превеждане на субсидията за общините за първите шест месеца на годината.

От днешното изявление на Паскалев става ясно, че траншът за покриването на част от задълженията на общините е увеличен с още 20 млн.лева, тоест почти двойно. Според данни на общините, в края на първото полугодие дълговете им възлизат на 138 млн.лв.

На среща с кметовете от три области - Бургас, Сливен и Ямбол, Паскалев обяви, че първият транш от помощта ще бъде преведен най-късно в началото на юли. Средствата ще бъдат разпределяни съобразно задлъжнялостта на общините. По думите на вицепремиера, целта на правителството е до края на 2003 г. да бъдат изчистени всички общински задължения, които според него към момента са 237 милиона лева.

Правителството ще направи необходимото, за да преодолее досегашната изолираност на местната власт от участие в международни инвестиционни програми, но и кметствата трябва да активизират усилията си за използването на средства от предприсъединителните фондове на Евросъюза, заяви в Бургас Паскалев. Той участва в среща по проблемите и развитието на Югоизточния район за планиране с представители на регионалната власт, бизнеса, неправителствени организации и кметове от трите области в района - Сливен, Ямбол и Бургас.

На срещата бе обсъждан и проектозаконът за регионалното развитие. Документът бе дискутиран днес и в София от представители на министерството на регионалното развитие, парламентарната комисия по местно самоуправление, фондацията за развитие на местната власт и кметове.

Проектозаконът предвижда да се създаде специален фонд "Регионално развитие", който ще се финансира основно от бюджета, съобщи началникът на отдел "Регионално развитие и местно самоуправление" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Ирина Захариева, цитирана от БТА. Тя уточни, че идеята за създаването на фонда предстои да бъде обсъдена с Министерството на финансите.

Според проектозакона, който трябва да замени приетият преди три години закон, ще се създаде Комитет за наблюдение, който ще одобрява критериите за подбор на проектите, финансирани в рамките на 7-годишната Национална оперативна програма за регионално развитие.

Обособяват се 6 района за развитие: Северозападен - с център Плевен, Североизточен - с център Варна, Югоизточен - с център Бургас, Южен централен - с център Пловдив, Югозападен - с център Благоевград, и Регион за развитие - с център София. Създават се и райони за целенасочено въздействие - райони в индустриален упадък, планински райони, изостанали селски райони и райони за трангранично сътрудничество.

Според авторите на документа, необходимостта от нов закон е продиктувана от несъответствието на сегашния със законодателството на ЕС във връзка с директивата от 1999 година за реда и условията за получаване на средства от структурните фондове на ЕС. Според председателя на Комисията по местното самоуправление Ремзи Осман, в сегашния закон се създават предпоставки за некоординираност на институциите, които провеждат регионалната политика. Законът непрекъснато се дописва с нормативни актове, каза Осман. В районите за планиране не са създадени административни звена на изпълнителната власт.

Консолидацията на местната власт, фискалната децентрализация и реформата в политиката в подкрепа на нуждите на общините са някои от основните задачи, очертани от американската агенция за международно развитие, чиито представители също участваха на дискусията.

Споделяне

Още от Бизнес

Трябва ли да се приеме гласуване по пощата и видеонаблюдение в секциите?