Правителството подготви сделките за фабриките на Булгартабак

Правителството свърши необходимата работа за подготвяне на сделките за фабриките от системата на "Булгартабак холдинг". След като бе одборено приватизационната стратегия, вчера бе приет и новия закон за тютюна и тютюневите изделия.

Едва след тяхното приемане от Народното събрание ръководството на "Булгартабак холдинг" ще може да пристъпи към провеждане на конкурсите за продажба на дъщерни дружества.

Кабинетът реши в закона за тютюна да отпадне изискването дружествата да изкупуват минимум 60% български тютюн от общото количество, което влагат в произвежданите от тях цигари. Промяната е направена, защото различните цигарени фабрики използват различен процент български тютюни.

От министерството на икономиката обясниха, че процента български тютюн ще бъде уточнен в приватизационните договори за всяка една отделна фабрика.

В новите текстове на закона за тютюна се предвижда разрешителните за изкупуване на суровината да се издават от министъра на земеделието, а не както бе досега от министъра на финансите. Дикме ще издава и разрешителните за промишлена преработка. Министерството на финансите ще продължи да издава разрешенията за производство на тютюневи изделия.

Променят се сроковете за подаване на заявления за производство на суров тютюн. По сега действащия закон министърът на земеделието и горите определя със заповед до 15 януари всяка година количествата, районите, произходите и сортовете за производство на всички типове тютюн.

Промяната предвижда издаването на отделни заповеди и срокове за определяне на квотите за сортова група "Виржиния" и за сортови групи "Ориенталски" и "Бърлей". Променят се също и сроковете за подаване на заявления за производство на суров тютюн - за сортова група "Виржиния" срокът е 25 октомври, а за сортови групи "Ориенталски" и "Бърлей" - 31 октомври.

Изменения има и в сроковете за договаряне производството и изкупуването на тютюна - за сортова група "Виржиния" срокът е до 15 февруари, а за сортови трупи "Ориенталски" и "Бърлей" - до 30 април на производствената година. 15 ноември на текущата година става срокът за изкупуване на тютюна от сортова група "Виржиния", а за сортова група "Ориенталски" - 31 март на предходната година.

Законът предвижда производството на суров тютюн да може да се извършва освен от индивидуални тютюнопроизводители, както досега, така и от групи производители, като условията и реда за създаването им ще бъдат регламентирани с наредба на министъра на земеделието и горите.

Законът предвижда тютюнопроизводителите да имат възможност да прехвърлят безвъзмездно помежду си целите или части от определената им квота при спазване на определени условия, както и правото на фонд "Тютюн" да разпределя квотата за производство не само по общини, но и по тютюнопроизводители.

Предлага се научно-приложната дейност и контролът по сортоподдържането и производството на тютюневи семена, производството на суров тютюн и последващото производство и търговия с манипулиран и ферментирал тютюн да се възложат на фонд "Тютюн".

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?