Правителството получи антинаградата "Катинар" заради отказ от информация

Пловдивчанин и журналист от "Сега" взеха "златните" ключове на фондация "Достъп до информация"

Правителството получи антинаградата "Катинар" заради отказ от информация

Министерският съвет получи антинаградата "Катинар" за институция, която не изпълнява задълженията си пo Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а пловдивчанин и журналист на в."Сега" взеха "златните" ключове на фондация "Програма Достъп до информация".

 

Неправителствената организация връчи за 11-и път годишните си награди за принос в свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам - 28 септември.

Наградите за 2013 г. бяха връчени в шест категории.

В категорията гражданин, най-активно използвал правото си на информация, наградата "Златен ключ" беше присъдена на Георги Сербезов от Пловдив. Той заслужи приза за активното и последователно търсене на информация от община Пловдив ѝ други институции, свързана с изразходването на публични средства от общината и общински предприятия.

Георги Сербезов води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация. Особеният му принос за достъпа до информация през 2013 г. е в създаването на специализиран сайт - /http://zdoi.gkzj.org//, в който се публикуват решения и определения на Върховния административен съд по дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

"Златен ключ" за най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, заслужи Доротея Дачкова от в. "Сега" - за постоянно използване на ЗДОИ при разследване и отразяване на казуси от висок обществен интерес по темата със забавените дела в Софийския градски съд.

Отличената неправителствена организация е Националното движение "Екогласност" – за активна, целенасочена, последователна работа със ЗДОИ за осветляване на теми в областта на ядрената енергетика. "Екогласност" използва ЗДОИ като средство за събиране на информация и за доказване в съда на закононарушения, които засягат основното право на гражданите на здравословна околна среда.

Институцията, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани, е Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните, според инициаторите на наградите.

Антинаградата "Катинар" - за институция, която не изпълнява задълженията си пo ЗДОИ и нарушава правата на гражданите, е присъдена на Министерския съвет - за влошаване на практиката, създадена от предходното правителство, да се публикуват пълните стенограми от заседанията на правителството, както и други административни актове на МС, и за отказа да се прилагат приетите от служебния кабинет правила за публичност на депозитите на държавните фирми.

"Вързан ключ" - за най-абсурден или смешен случай за достъп до информация, получи Столичната община. Той е за отговора на директора на дирекцията "Обществен ред, УОМП и защита при бедствия" на заявление за основанието за определяне и границите на зоните за сигурност на територията на Столичната община. Началникът отказва да предостави исканата информация, но подчертава, че "в световен мащаб от подобна информация се интересуват само терористични и анархистични групи и организации". В тази връзка копие на заявлението с исканата информация е било изпратено по компетентност на Държавната агенция "Национална сигурност" и МВР за становище.
________________________
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още по темата

Още от На фокус

Какво очаквате да свърши служебното правителство?