Правителството повиши прогнозата си за растежа

Към 2019 г. износът няма да има никакъв принос към ръста на икономиката, твърди финансовото министерство

Правителството повиши прогнозата си за растежа

Правителството повиши прогнозата си за растежа на икономиката през 2016 г. от 2.1% на 2.6%. За догодина обаче първоначално заложените 2.5% се запазват. Това става ясно от публикуваната есенна макроикономическа прогноза на кабинета, която ще послужи за изготвянето на бюджет 2017.

Миналата година брутният вътрешен продукт (БВП) отбеляза най-високата си стойност от началото на кризата – 3%. В тези рамки се движеше и нарастването на икономиката през първото шестмесечие на тази година, но очевидно правителството очаква леко забавяне през второто полугодие.

Междувременно в последните месеци редица международни финансови институции също повишиха прогнозите си за растежа в България през 2016 г. и 2017 г. Например Международният валутен фонд (МВФ) се оказа по-голям оптимист от правителството, като завиши очакванията си от 2.3% ръст през 2016 г. на 3%. За догодина фондът очаква българската икономиката да нарасне с 2.8%.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) качи прогнозата си за 2016 г. от 2% на 2.5%. Италианската група "УниКредит" пък ревизира прогнозата си за 2016 г. от 3% на 3.4%. Според Фискалния съвет ръстът на БВП у нас тази година ще бъде между 1.8 и 2.5% в зависимост от различните сценарии.

Според кабинета основен принос за растежа тази година ще има вътрешното търсене, като крайното потребление ще нарасне с 1.5%. За първото полугодие инвестициите са се увеличили със 7.1%, но се очаква до края на годината ръстът да се забави до 3.7% заради спада на капиталовите разходи на правителството. Износът ще има принос към растежа от около едва 0.6%. Причината е, че тази година експортът към трети страни бележи сериозен спад от порядъка на 15% предимно заради спада на цените на суровините на световните пазари. Очакването на финансовото министерство е тази година общият износ да се увеличи с едва 4.4% и да забави ръста си през 2017 г. до 3.9%.

През 2018 – 2019 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%, като водещо отново ще бъде вътрешното търсене. Допускането на финансовото министерство е, че в края на периода износът ще има нулев принос към растежа.

МФ очаква нарастване на международните цени на суровините през 2017 г., като най-съществено ще е повишението на стойността на петрола. Ведомството смята още, че потокът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) ще продължи постепенно да нараства, като размерът им ще възлезе на 3.7 – 3.8% от БВП средногодишно за целия прогнозен период, т. е. до 2019 г.

Прогнозираната безработица за 2016 г. е 8.1%. За следващата година МФ смята, че показателят ще забави темпа си на намаление и ще достигне средно 7.3%. Задържащ ефект ще има повишаването на възрастта и стажа за пенсия. Очакванията са, че през 2019 г.  безработицата ще падне до 6.5%.

Доходите на работещите ще продължат да нарастват, като средно за периода 2016 – 2019 г. разходите за труд ще се повишат с 2.5% в реално изражение, твърдят от финансовото министерство.

То очаква дефлация от 1% и през 2016 г. след 1.1% през 2015 г. Едва догодина икономиката ще се върне към инфлация, която се очаква да бъде 1.5%.

Кредитирането на реалния сектор ще отбележи незначителен ръст през 2016 г. до 0.2% благодарение основно на заемите за домакинствата, като специално във фирмения сектор се очаква нулев ръст. През 2017 г. обаче се очаква частното кредитиране да нарасне с цели 3%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес