Правителството предлага с общински приходи да се финансират държавни дейности

В одобреният днес от правителството проект за промени на Закона за общинските бюджети се предвиждат възможности общините да финансират частично държавните дейности.

Според обясненията на заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев е предвидена възможност за пренасочване на общински приходи от местни данъци, местни такси, услуги и права, предоставяни от общината, приходи от общинска собственост, глоби, неустойки и имуществени санкции, лихви и други приходи за допълване финансирането на държавните дейности.

Определя се също и ред за предоставянето на част от преизпълнението на Данък общ доход към общината, където е събиран, както и преразпределението на останалата част между останалите общини. Това би трябвало да означава, че министерството на финансите ще има право да реши, дали да остави или не преизпълнението на приходите в дадена община.

Проектът позволява чрез авансово изтегляне на обща допълваща субсидия или предоставянето на временен безлихвен заем от централния бюджет да се осигурява необходимият размер средства за обезпечаване ежемесечния размер на разходите за делегираните от държавата дейности.

Общините ще имат пълна свобода при разходването на набраните средства от местни данъци и такси и други неданъчни приходи.

Ананиев подчерта, че се предвижда увеличаване на отговорността на местните власти и се създават нови правила за ефективен граждански контрол.

Всички държавни трансфери, с изключение на общата изравнителна субсидия, ще се разходват само за потребностите на делегираните от държавата дейности, възложени на общините.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?