Правителството придвижи реформата в МВР към парламента

Румяна Бъчварова. Снимка: БГНЕС

Правителството прие в сряда предложенията за промени в Закона за МВР (ЗМВР), изготвени от екипа на вътрешния министър Румяна Бъчварова.

Те ще бъдат внесени за гласуване в парламента, с което се дава ход на втория опит за реформа в силовото ведомство, след като първият бе саботиран от масовите протести на полицаи.

В началото на ноември м.г. финансовият министър Владислав Горанов лансира "на тъмно" промени в бюджета за 2016 г., които щяха да лишат служителите в сектор "Сигурност" от допълнително заплащане за прослужено време, както и да намалят обезщетенията за напускащи системата наполовина, а годишният отпуск – от 30 на 20 дни.

Сега кабинетът предлага обезщетенията на пенсиониращите се в МВР да бъдат намалени от 20 на 12 заплати, както и свиване на годишния отпуск от 30 на 25 дни. В предлаганите промени е застъпена идеята на предшественика на Румяна Бъчварова Веселин Вучков всички служители на МВР без нямат чисто полицейски или пожарникарски функции да работят по условията в Закона за държавния служител, а не в ЗМВР.

Като антикорупционна мярка се прокарва възможност за проверка на обстоятелствата, които служителите на министерството декларират всяка година в декларациите си за имущество и доходи.

Предлага се и служителите в МВР да имат право да получават допълнителни възнаграждения по граждански договори при участие в проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС) или международни програми. Тази идея е мотивирана с обстоятелството, че досега това не е било възможно, което е довело до недобро усвояване на средства от европейските фондове.

Основният приоритет на законопроекта е да прокара идеята на Бъчварова за изваждане на несвойствени за МВР административни услуги от ведомството в ново държавно предприятие с наименование "Център за предоставяне на услуги". Идеята е приходите от таксите да отиват директно в бюджета на министерството, а не, както сега – в републиканския бюджет.

Освен това управляващите предлагат Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" да се преобразува в Изпълнителна агенция "Пожарна безопасност и защита на населението", с което се цели "по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния ресурс".

Специалната куриерска служба пък ще бъде ликвидирана като структура на МВР, а служителите ѝ ще бъдат преназначени в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Законопроектът предвижда още ГДБОП да може да извършва разследвания за трафика на мигранти и на каналджии. Досега службата имаше правомощия да разследва само трафик на хора с цел сексуална или трудова експлоатация.

"На практика това е цялостната ни визия за реформата в МВР, която е отразена в закона. Има много други мерки, които в началото на другата седмица ще представим и са свързани с промени в работата на МВР. Основните посоки са преструктурирането на МВР, уреждане на отношенията със служителите и една друга група от промени, които ще облекчат нашата работа", коментира Румяна Бъчварова след правителственото заседание в сряда.

По повод създаването на Изпълнителна агенция "Пожарна безопасност и защита на населението" министърът обясни, че "те се справят изключително добре със собственото си управление, така ще им дадем повече възможност за гъвкавост, да кандидатстват по проекти, да търсят собствено финансиране, да преценяват конкретните ситуации".

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!