Правителството прие промените в Закона за конфликта на интереси

Министерският съвет прие в сряда проекта за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси. Целта е да се създаде централизирана комисия, която да проверява трите държавни власти и местната администрация.

Членовете на новия орган ще бъдат петима и ще се избират за пет години от Народното събрание. Поне трима от тях трябва да бъдат юристи. При своята дейност те ще бъдат подпомагани от специализирана администрация.

Промените в закона целят прехвърлянето на всички правомощия по налагане на наказания от сегашните комисии в държавните и общинските структури към новия централизиран орган. Те ще продължават да съществуват с единствената функция да приемат декларациите от служителите.

Комисията ще бъде задължена всяка година да внася в Народното събрание отчет за дейността си.

Тя ще има значителни правомощия като всички държавни и общински органи, както и всички юридически и физически лица ще са задължени да предоставят поискана от комисията информация в рамките на 14 дни. Органът ще се сезира и по анонимни сигнали, стига те да съдържат конкретни данни, които подлежат на проверка. При откриване на производство, комисията ще е задължена да се произнася в срок от два месец. Решенията ѝ подлежат на обжалване пред административните съдилища.

Ако законопроектът бъде приет, на проверка ще подлежат всички заети в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, президентството и общинските служители. Това няма да важи единствено за служители, които заемат технически длъжности.

Промяна има в дефиницията за конфликт на интереси, която предлага значително по-широко поле за работа на проверяващите органи. В момента комисиите трябваше да доказват дали служителят, изпаднал в конфликт на интереси, е получил материална облага от това. След влизането в сила на законопроекта, за конфликт на интереси ще се считат и получените нематериални облаги (постове), както и поети ангажименти, при които облага все още не е получена.

Споделяне

Още по темата

Още от България