Правителството с план за управление на отпадъците за 1.5 млрд. лв.

Екоминистърът: Без личното отношение на хората няма да успеем

Правителството с план за управление на отпадъците за 1.5 млрд. лв.

Правителството прие Национален план за отпадъците до 2028 г., по който се предвижда да се отделят близо 1.5 млрд. лв. за решаване на проблемите с боклуците, но само той не е достатъчен, трябва личен план на всеки от българите. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Асен Личев в четвъртък.

Той представи основните цели на одобрения предишния ден документ - да се създадат условия за намаляване на образуваните отпадъци и за преход към кръгова икономика и към ефективното използване на отпадъците като ресурс. Намерението е през 2025 г. 55 на сто от образуваните отпадъци да се рециклират.

Общите предвидени средства са постигането на тези планове са 1.428 млрд. лв.

Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура за предварително третиране на отпадъците при депониране и третиране на биоразградимите отпадъци. Предвидени са средства за разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци. За доизграждане на регионални системи за управление на отпадъци са заложени 260 млн. лв. За изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци чрез финансови инструменти – 40 млн. лв. За изграждане на нови и разширяване на съществуващи системи за разделно събиране на битови отпадъци – 145 млн. лв. За подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци – 100 млн. лв. За изграждане на депа за битови отпадъци или допълнителни клетки – 174 млн. лв.

С така приетия Национален план за управление на отпадъците България ще има солидна мотивировка за отпадане на съществуващата в момента наказателна процедура, коментира Личев.

По думите му в самия план са създадени механизми за гъвкаво определяне на режима на вноса на отпадъци, включително на внос за изгаряне на наша територия. Това ще зависи от наличния национален баланс на територията на България.

Той призова българите да са съпричастни към целите за намаляване на отпадъците и последващото им рециклиране.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?