Правителството с цел да внесе в парламента 80 законопроекта до края на годината

Правителството с цел да внесе в парламента 80 законопроекта до края на годината

Правителството си постави за цел да разгледа и одобри 80 законопроекта до края на 2015 г. Става въпрос за предложения за промени в приоритетни за правителството области, които трябва да бъдат внесени в парламента за приемане.

Финансовото министерство ще внесе Законопроект на Кодекс за застраховането, с който ще бъдат въведени изисквания на три европейски директиви. Поправки в Закона за защита при бедствия готви МВР, а Министерството на отбраната ще предложи редакция на Закона за резерва на въоръжените сили.
 
Цел са и поправки в Закона за закрила и развитие на културата, с които да се въведат единни правила за финансиране чрез стандарти на държавните, регионалните и общинските културни институти в сферата на музеите и подводните археологически проучвания и библиотечното дело.

Програмата на правителството предвижда да бъдат направени поправки и в Закона за висшето образование, които ще доведат стимулиране на научноизследователската дейност на висшите училища и развитието на иновациите.

Предвижда се създаване на Център за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелно звено на подчинение на министъра на земеделието и храните. Неговите компетентности и функции ще бъдат разписани в отделен закон.

Министерството на околната среда и водите ще предложи промени в три закона – за управление на отпадъците, за биологичното разнообразие и за защитените територии.

Здравното министерство готви изменение и допълнение на Закона за здравето, с които ще се създаде единна информационна здравна система, оптимизиране на органите на медицинската експертиза, съобщиха още от правителствата пресслужба след заседанието на кабинета в сряда.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?