Правителството ще осигурява достъпни жилища за млади семейства

Основни приоритети на жилищната политика до 2005 година ще бъдат осигуряването на достъпни жилища на млади семейства и уязвими социални групи и създаването на ограничения за използването на жилищния фонд за нежилищни нужди.

Според заместник - министъра на рeгионалното развитие и благоустройството Белин Моллов за младите и бездомни семейства ще има по-облекчени механизми за кредитиране, по-ниски вноски и стойности на жилищата.

Около 96% от жилищната собственост в България в момента е частна, каза Моллов. Ще се работи за изграждането на Национална жилищна агенция и Национален жилищен фонд.

Агенцията няма да изземва функциите на Дирекцията за национален строителен контрол, а ще разработва жилищната политика, ще проучва какви жилища и на кого са необходими и ще следи за тяхната правилна употреба, каза Росица Тодорова, директор на дирекция "Държавна собственост и жилищна политика" към МРРБ.

Споделяне

Още от Бизнес