Правителството ще приеме стратегия за приватизация в здравеопазването

Одобрените от правителството промени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол предвиждат да се уреди приватизацията на лечебните заведения, като Министерският съвет трябва да приеме стратегия за приватизацията на целия сектор. Това каза на пресконференция след заседанието на кабинета вицепремиерът Лидия Шулева.

Тя припомни, че лечебните заведения до този момент са в забранителния списък, защото няма яснота за начина на приватизацията им. Проектозаконът предвижда МС да приеме годишни списъци за приватизация на дружествата и те да са задължителни.

Списъците трябва да бъдат приети преди приемането на бюджета, с оглед на включването на приходите от приватизацията към него. Отрасловите министри ще се включат в приватизацията на дружествата, за които трябва да се пишат стратегии, както и част от тези, които са в забранителния списък.

Според приетите промени органите на двете агенции - за приватизация и за следприватизационен контрол, трябва да бъдат само изпълнителни съвети, като Агенцията за приватизация ще се управлява от 5-членен изпълнителен съвет, а Агенцията за следприватизационен контрол от 3-членен изпълнителен съвет. Досега ръководството се осъществяваше от изпълнителен и от надзорен съвет.

По отношение на АСПК контрол се дава възможност купувачите по приватизационни договори да реализират договорените инвестиции и програмата за трудова заетост в отклонение на договореното по години, но в рамките на крайния срок, и при запазване на размера. Предвижда се и възможността един вид инвестиция да бъде заменен с друг, поради съществуващи обективни икономически условия, като се запазва размерът и срокът на инвестицията.

Досегашната дейност на АСПК е показала известна неефективност, заради ниска събираемост на вземанията от държавата приблизително 0.06 на сто, посочи Шулева. Поради това се предвижда тази дейност да бъде дадена чрез конкурс на частни юридически и консултански кантори, срещу определени условия.

Друга новост в закона е свързана с реституционните претенции на вече приватизирани дружества. В момента в над 300 дружества има неприключили процедури с подобни претенции. Предвижда се до края на годината да бъдат приключени всички безспорни дела, свързани с реституционни обезщетения с акции. Там, където има спорове, те ще бъдат обезщетявани с компенсаторни инструменти.

Вицепремиерът припомни, че до този момент са приватизирани над 7000 дружества в страната, а това, което подлежи на приватизация и е обявено в процедура, съгласно сега действащия закон, са 174 дружества с над 50 на сто държавно участие.

Съществуват още около 120 дружества, които са или в забранителния списък, или за тях трябва да бъде приета стратегия за приватизация от парламента, отново по сега действащия закон. Има още 490 дружества, в които държавата има под 50 процента участие. Те също подлежат на приватизация, но по реда на публичните търгове на борсата.

По БТА

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?