Правителството ще впише краен срок и за строителството на Бургас-Александруполис

Краен срок за започване на строителството на петролопровода Бургас – Александруполис ще се запише, след като се учреди международната проектна компания, съобщи в сряда заместник-министърът на регионалното развитие Калин Рогачев пред парламентарната комисия по енергетика. Той отговори на питане на народния представител от ДСБ Иван Иванов защо в конвенцията за единия проект – Бургас – Вльора е предвидено, конвенцията да прекрати действието си след три години,  ако строителството не е започнало.  А такова ограничение не е записано за тръбата до Александруполис.

Според заместник-министър Калин Рогачев, при първия проект за петролопровод от Бургас до албанското пристанище Вльора има създадена международна проектна компания – АМБО - и ограничителният срок важи за нея. Докато при Бургас-Александруполис не било възможно да се сложи ограничителен срок за споразумение между трите страни – България, Русия и Гърция, коментира Рогачев. Но правителството планирало да впише краен срок за започване на строителството на тръбата до Александруполис, след като се създаде проектната компания.

Парламентарната комисия по енергийна политика подкрепи и двата проекта на първо четене. Против гласува само Иван Иванов от ДСБ, а от подкрепа се въздържа независимият депутат Минчо Христов.

Иван Иванов попита как ще се гарантира, че през тръбата действително ще се транспортират по 35 млн. т суров петрол годишно и защо не е изрично записано, че тръбите ще осигуряват петрол за България.

И двете споразумения не фиксират кой ще е крайният потребител на суровината, която ще се транспортира през тях, каза заместник-министър Калин Рогачев. Но няма никакви пречки пред страната ни да купува петрол на входа в Бургас, коментира той. Ако компаниите не представят гаранции за петролните доставки, те няма да получат разрешение за строителството на обекта, отговори Калин Рогачев. По този начин ще се гарантира и транзитът на петрола, уточни той.

 

Споделяне

Още от Бизнес