Правителството стартира концесията за летищата във Варна и Бургас

На последното си заседание за юли правителството стартира процедурата за предоставяне на концесия на летищата във Варна и Бургас. Транспортният министър Николай Василев прогнозира, че до осем месеца двете аерогари ще се управляват от частен оператор.

Както вече бе обявено, и двете летища ще се дадат на един концесионер. Изискванията към него са да управлява поне две аерогари - с над 5 млн. и с над 2 млн. пътника годишно, както и да е вложил поне 100 млн.евро инвестиции в тази дейност през последните пет години.

За последната година, през летищата във Варна и Бургас са преминали общо 2 млн.пътници.

Критериите за оценка на офертите са разделени в три групи. С най-голяма тежест - 40%, ще е предложението за инвестициите, които концесионерът ще вложи в летищата във Варна и в Бургас. По 30% ще се дава за предлаганото концесионно възнаграждение, което ще получава държавата, както и за бизнесплана за развитието на двете аерогари, включващ оперативна дейност, безопасност, екология, социален компонент.

Николай Василев уточни, че таксата към държавата не може да пада под 12 % от годишните приходи на концесионера.

Двете летища ще се отдадат на концесия за срок от 35 години, с възможност за удължаване с още 15 години. В условията от страна на държавата ще залегне 70 до 80% от планираните инвестиции да се вложат още през първите няколко години.

Транспортният министър аргументира решението да се търси общ концесионер и за двете летища с думите, че така има по-голяма вероятност да се явят сериозни кандидати с международен опит в експлоатацията на летища, с по-голяма финансова стабилност и по-добра репутация. Той допълни, че когато операторът е един, ще може да реализира по-сериозни икономии и по-висока печалба, което ще повиши и таксата за държавата.

Същевременно Василев отхвърли възможността при общ управител едно от летищата да се развива за сметка на другото. В условията на концесията ще е записано и двете аерогари да работят целогодишно, на 24-часов режим, като международни. Летището във Варна и това в Бургас ще имат отделни генерални планове и финансови програми.

Правителството е одобрило по принцип и състава на 5-членна комисията, която ще одобри победителя в концесионната процедура. Тя ще се председателства от министъра на транспорта, а заместник-председател ще бъде заместник-министър на финансите.

Паричният депозит за участие в концесионната процедура е 300 хил. евро. Кандидатите трябва да са готови при успех да предоставят висока банкова гаранция - 15 млн.евро годишно до 10-та година и по 7.5 млн.евро след това.

Още от Бизнес