Правителството удължава с 10 години концесията на “Елаците мед”

Концесията на “Елаците Мед” за добив на медно-порфирни златосъдържащи руди” от находище “Елаците” ще бъде удължена с 10 години. Това ще стане на заседанието в сряда, съобщи правителствената информационна служба.

Концесионният договор беше подписан през 1999 г. През следващите десет години се очаква концесионните плащания да са близо 30 млн. долара. Средствата ще постъпват в бюджетите на общините Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица и Етрополе пропорционално на частта от находището, която попада в тяхна територия.

Правителството ще приеме и промени в свое решение от септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на строителни материали от находище “Житосвят”, разположено в землищата на селата Орлинци и Житосвят, област Бургас.

Промените са свързани с възражения от страна на концесионера “Берил” ООД относно размера на концесионната площ и минималните инвестиции. Освен това в концесионния договор са добавени текстове относно банковата гаранция, отчетността, разпределението на паричните постъпления от концесионни плащания. Като задължение на концесионера е посочено, че трябва да съгласува с АПИ цялостния работен проект за добив и първична разработка.

Правителството ще предостави на едноличен търговец “Илия Кинов” 25-годишна концесия за добив на пясъци и чакъли от находище “Кайряка”. Кариерата се намира в землището на село Росен, община Пазарджик. Очаква се за срока на концесията да бъдат инвестирани 201 000 лв., а постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 216 хил. лв. без ДДС. Те ще се внасят по бюджета на община Пазарджик.

Споделяне

Още от Бизнес