Правителството ускорява превенцията на екощети от стари рудници

Правителството ускорява превенцията на екощети от стари рудници

Държавното дружество "Еко Антрацит“ ще може да инвестира и собствени средства в дейностите по преодоляването на екологичните последствия от затворени рудодобивни и въгледодобивни мини. Това реши правителството на заседанието си в сряда, когато прие нормативни промени за дейността на компанията. До момента тя ползваше целево бюджетно финансиране, което е недостатъчно за цялостно изпълнение на проектите по рекултивация на хвостохранилища.

В средата на декември 2017 г. дружеството, което е на подчинение на Министерството на икономиката, получи 120 млн. лв. за увеличаване на капитала си. "Еко Антрацит" ЕАД е наследник на две държавни фирми, занимаващи се със заличаване на последиците от въгледобива и рудодобива, които са били слети. Допреди колосалната финансова инжекция, дружеството годишно е изразходвала по 1-1.5 млн. лв. за преодоляване на последиците от рудодобива и въгледовиба.

"Създадената нормативна възможност ще позволи на дружеството да работи ускорено по много проекти, насочени към предотвратяване на потенциални екологични опасности. Такива са мониторингът и поддръжката на хвостохранилищата "Радка“, "Елшица“, "Медет“ и "Елисейна“, изграждането на хидротехническо съоръжение за отвеждане на високите води от язовир "Жеков вир“, управлението и мониторингът на водите на рудниците "Медет“ и "Елшица“, рехабилитацията на корекцията на река Медетска, проектирането и изграждането на пречиствателна станция за замърсени води от рудник "Медет“, техническата рекултивация на нарушени терени при "Мини Маришки басейн“, шламохранилището на мина "Антра“ и на терени в с. Бял извор, община Опан", пише в съобщението на правителствената пресслужба.

Част от предвидените дейности ще са насочени и към обекти в критично състояние, обусловено от свлачищни процеси, липса на преливни съоръжения, разрушена инфраструктура, допълват от Министерския съвет.

Всички проекти са с висока обществена значимост и засягат трайно обширни територии, както и населението в районите. Реализирането им гарантира както екологичните норми, така и изготвянето на оценка на рискове, свързани с управлението на съоръженията, се казва отще в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес