Правителството увеличи с 3 млн. лева бюджета на ВКС

Правителството днес прие проект за промени в бюджет 2003, с които предлага на парламента да се увеличи с 3 млн. лева разходите за съдебната власт за тази година в частта им за Върховния касационен съд. Допълнителните средства ще се осигурят от резерва за непредвидени и неотложни разходи и няма да доведат до промяна на бюджетния дефицит, съобщиха от "Дондуков"1.

С промяната кабинетът изпълнява решението на Конституционния съд, който в началото на април отмени частично бюджет 2003 по жалба на Върховния касационен съд. Според информацията от Министерски съвет, с увеличението общите разходи за Върховния касационен съд стават малко повече от 10,100 млн.лв., което е със 100 хил.лв. повече от бюджетните средства за съда за миналата година.

В началото на тази година, Пленумът на Върховния касационен съд сезира КС за противоконституционност на бюджет 2003. Мотивът на магистратите бе, че отделените от правителството средства за ВКС не позволяват той да осъществява задълженията си, записани в Конституцията. За 2001 г. ВКС е получил 12 млн.лв., за 2002 - 14 млн. /заедно с допълнително отпуснатите средства извън бюджетните/, а за 2003 г. му бяха определени 7,120 млн.лв. В определената за върховния съд издръжка влизат средства за експертизи, конвоиране на задържани и средства за административни разходи на 11 съдилища и прокуратури, които работят в Съдебната палата в столицата. Председателят на ВКС Иван Григоров определи бюджета като удар на политиците срещу съда.

В решението си КС обяви, че държавният бюджет трябва да осигурява средства за функционирането на конституционноустановените институции, а реално е налице влошено бюджетно обезпечаване на ВКС. Единственото особено мнение бе на председателя на КС Румен Янков. Според него, решението на съда нарушава баланса между властите в ущърб на законодателя. Този, който е длъжен по Конституцията да приема закони, за да определи и осигури приходната част, не може да бъде обвързан от друг орган на държавата, който да посочва размера на разходите, заяви Янков.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?