Правителството върна военното обучение в училищата и университетите

В девети и десети клас учениците ще слушат лекции, в университетите по желание

Правителството върна военното обучение в училищата и университетите и одобри наредбата за условията и реда как това ще стане.

Връщането на военната подготовка бе заложено в Закона за отбраната и в Закона за резерва.

В средното образование военното обучение ще се провежда в девети и десети клас в рамките на пет часа, които ще се проведат в т.нар. часове на класния.

Деветокласниците ще се запознават със задълженията на българските граждани по отбраната на страната, оказването на помощ на населението и др. В десети клас пък ще бъде представяна историята на въоръжените сили, мисиите и задачите им и участието им в операции извън територията на страната, целите и задачите на резерва на въоръжените сили и др.

Те ще се провеждат съвместно от класния ръководител и военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или цивилно лице въз основа на сключен граждански договор.

Обучението на студентите е доброволно. Те ще могат да преминават курсове по начална (до 90 академични часа годишно) и/или специална (не по-малко от 90 академични часа годишно военна подготовка).

Обучението ще се провежда с решение на академичния съвет на висшето училище, което избира курс от Каталога на курсовете, обявен от министъра на отбраната, и определя броя на участниците в него. Обучението се провежда от преподаватели от военните академии, висшите военни училища, военнослужещи, определени със заповед на министъра на отбраната, или преподаватели от гражданските ВУЗ.

"Основание за издаването ѝ е и необходимостта младите хора да притежават познания и да придобият умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Обучението се налага и от факта, че през 2007 г. беше отменена задължителната наборна военна служба", посочват от Министерския съвет.

Средствата за провеждане на подготовката на учениците и на обучението на студентите ще се планират и осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?