Правителството защити Владимира Янева пред съда в Страсбург

Доводите срещу избора на семейната приятелка на Цветанов за съдебен шеф били ”спекулации”

Владимира Янева, сн. БГНЕС

Твърденията в жалбата на съдия Величка Цанова до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд, са спекулативни и недоказани. Това се казва становището на българското правителство по делото в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, цитирано от сайта ”Съдебни репортажи”.

Жалбата на съдия Цанова бе допусната за приоритетно разглеждане от съда, тъй бе прието, че казусът е от голямо обществено значение. Тя се оплака пред съда в Страсбург от нарушения на правото на справедлив процес. Съдия Цанова обжалва пред Върховния административен съд избора на Владимира Янева за шеф на съда от предходния Висш съдебен съвет, но загуби делото след обрат на втора инстанция. Решението на ВСС за назначаването на Янева, известна като приятелка на бившия вътрешен министър, бе остро критикувано от редица правозащитни организации като немотивирано и плод на натиска на Цветан Цветанов върху съдебния съвет. Европейската комисия също критикува този избор.

В своето становище до съда в Страсбург правителственият агент Ива Станчева – Чинова излага доводи, че всички посочени нарушения на правото на справедлив процес на съдия Цанова са неоснователни, недоказани и дори граничат с “инсинуации”.

В становището, подписано от името на българското правителство, се казва, че по време на избора пред ВСС Цанкова е говорила по периферни за съдебната система въпроси. Така като ”периферни въпроси” се определят “нуждата от мониторинг на системата за случайно разпределение на дела” и “създаване на обективни критерии за командироване на съдиите”. В момента правителството официално признава тези проблеми на система като първостепенни за решаване.

В становището правителственият агент се спира и върху концепцията на Владимира Янева, в която се съдържал ”конкретен списък от проблеми и мерки за тяхното решаване”. Дава се пример с въвеждане на система за самоконтрол в Софийския градски съд, подобряване на програмните продукти, с които работи съдебната администрация, електронното архивиране и статистиката на делата, решаване на някои проблеми с призовките, въвеждане на периодични събрания на съдиите и други.

Отбелязано е, че Янева също предлагала промени в софтуера за случайно разпределение на делата, като този път това не е определено като периферен въпрос.

От становището на правителството на БСП и ДПС става ясно, че ако то беше на мястото на ВСС, също би предпочело семейната приятелка на Цветанов за председател на съда.

Сериозно внимание е обърнато и на онази част от Изложението на фактите, приети от ЕСПЧ, в която се отбелязва близкото приятелство на Владимира Янева с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и критиките на медиите и обществениците по този въпрос. В становището на правителството е записано, че ”остро се възразява” срещу така изразената информация, която трябвало да бъде заличена като несъотносима към казуса – ”още повече, че става въпрос единствено за публикации в някои медии”.

Официалната позиция на правителството гласи, че „случайните медийни публикации” за семейните приятелства на когото и да било от кандидатите нямат никакво отношение към процедурата за избор на шеф на СГС.

”Те биха представлявали интерес, само ако указват на възможен конфликт на интереси, т.е. ако такива връзки биха били установени между кандидат и член на ВСС. В случая познанството на министъра на вътрешните работи не би могло да има такъв ефект, като се има предвид наложения в България принцип на разделение на властите”, мотивира се правителството.

Споделяне

Още от България