Правната комисия не зачете ветото на Първанов за Семейния кодекс

Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи без промени Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, върху който президентът Георги Първанов наложи вето.

На 25 юни държавният глава върна за ново обсъждане в Народното събрание закона, приет на 13 юни тази година.

Измененията в кодекса не създават условия деца да бъдат осиновявани приоритетно в България, бе един от мотивите на президента. Според него с параграф 41 от преходните и заключителните разпоредби на закона се заличава осиновяването като мярка за закрила по Закона за закрила на детето. Първанов припомни, че осиновяването в чужбина се разглежда само като алтернативно средство за полагане на грижа за детето.

Според държавния глава би следвало да се създаде единен национален регистър на подлежащите за осиновяване деца и потенциалните български осиновители, а не както предвиждат поправките в кодекса - регистрите на потенциалните български осиновители и на подлежащите за осиновяване лица да се водят от регионалните дирекции "Социално подпомагане".

Като цяло мнението на президента бе, че поправките в Семейния кодекс не отразяват стандартите на защита, заложени в Закона за закрила на детето. "Съдът е лишен от възможността да изслуша мнението на онзи държавен орган, който по силата на Закона за закрила на детето е призван да провежда политиката по закрилата на детето в съответната община - общинската дирекция "Социално подпомагане", отбеляза в мотивите си Първанов и настоя това положение да бъде преразгледано.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?