“Право“ вече ще се изучава само редовно

Специалността "Право" вече ще се изучава само в редовна форма на обучение, реши в сряда кабинетът, след като анализ е отчел сериозно разминаване в знанията и уменията на студентите, завършващи редовно, и задочниците.

Така с промяна в наредбата за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право" и професионална квалификация "Юрист" вече ще е възможна само редовната форма на обучение. Заявка за тази промяна беше дадена още през октомври миналата година от Министерството на правосъдието.

Планирано е промените да влязат в сила от 2018/2019 учебна година и няма да касаят сегашните студенти по право.

Говорителят на правителството Ирина Белчева цитира думите на служебния премиер Огнян Герджиков, който е преподавател по търговско право в Софийския университет: "За това нещо се боря 5 години и половина и е моя мечта от дълго време".

С промените се въвежда единен ред за държавния изпит по специалността, който ще гарантира, че знанията на завършващите покриват еднакви критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.

Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми в специалност "Право" след завършване на основната програма. Мярката е насочена към профилирането и по-тясната специализация на юристите, свързани с основните тенденции на развитие на висшето образование и юридическата професия в Европа.

Ще бъде увеличен и хорариумът на дисциплините "Наказателно процесуално право", "Данъчно право", "Международно публично право" и "Право на ЕС". Дисциплината "Административно право и административен процес" пък се разделя на три дисциплини – "Административно право (обща част)", "Административно право (специална част)" и "Административен процес".

В рамките на общата програма на обучение ще се въведе възможност за специализирано обучение по чужд език с юридическа насоченост.

Споделяне

Още по темата

Още от България