"Правосъдие за всеки" предлага: Главният прокурор да не командва и закриване на специализираните съдилища

"Правосъдие за всеки" предлага: Главният прокурор да не командва и закриване на специализираните съдилища

Да се ликвидира възможността главният прокурор да разпорежда на всички останали обвинители, да се промени съотношението на квотите във Висшия съдебен съвет и да се закрият специализираните съдилища. Това са идеите за съдебна реформа, предлагани от организацията "Правосъдие за всеки". Оттам не за първи път предлагат идеи за промени, но досега те не са били възприемани от управляващите.

Без командир

От "Правосъдие за всеки" подчертават, че фигурата на главния прокурор винаги е била източник на влияние в съдебната система.

ой е натоварен от Конституцията с абсолютна, безконтролна и неограничена власт, както и със силно институционално лидерство във Висшия съдебен съвет (ВСС)", пишат те.

От организацията посочват, че според основния закон главният прокурор има правомощието да осъществява надзор и ръководство върху работата на всички прокурори. Едновременно с това в Закона за съдебната власт е указано, че структурата на прокуратурите в страната дублира тази на съдилищата, т.е. районен съд – районна прокуратура и така до върховното ниво. Там обаче срещу върховните съдилища – касационен и административен – не стоят съответните прокурори със своя оперативна независимост, а подчинени на главния негови заместници.

"Този алогизъм спрямо водещия конституционен текст е силно доразвит в устройствения Закон за съдебната власт и така се стига до всевластната и безконтролна фигура на главния прокурор, който се явява фактически армейски началник на всички прокурори. Това силно застрашава правосъдието, понеже лишава дори компетентните прокурори от върховните прокуратури от възможността да действат по съвест и вътрешно убеждение, при стриктно спазване на Закона, и ги подчинява на волята и прищевките съответно на евентуалните обвързаности на главния прокурор", посочват от "Правосъдие за всеки".

Според тях правомощието на главния да ръководи всички прокурори трябва да бъде отнето чрез промяна в конституцията. Вместо това начело на двете върховни прокуратури трябва да бъдат назначени ръководители, които не са зависими от него.

Вариант 1 и Вариант 2

Има два варианта за реформа на ВСС, смятат от организацията. В момента съветът се формира от политическа и професионална квота и има две колегии – прокурорска и съдийска. В тях членуват по 11 души, но начинът им на избор е различен. Членовете на съдийската се избират поравно пряко от съдиите и от парламента – по шест души. Такава е ситуацията и в прокурорската колегия – петима се избират от прокурори и следователи и толкова от политическите сили.

По този начин обаче политическата квота в съдийската колегия лесно може да вземе превес над професионалната. Затова от "Правосъдие за всеки" предлагат парламентарната квота в съвета да бъде намалена от 11 на 5 членове общо. Така те биха имали само контролираща функция.

Вторият вариант за реформа предвижда цялостно закриване на прокурорската колегия. Вместо нея трябва да действат два прокурорски съвета към върховните прокуратури, които да отговарят за кадровото развитие на държавните обвинители. За него обаче се изисква свикването на Велико народно събрание, пишат от организацията.

Без спецсъд

Закриване на специализираните съдилища е третата предлагана реформа. В момента те работят основно по дела за организирана престъпност. Там бяха пратени и делата за корупция по високите етажи на властта. Така се получи концентрация на дела с изключителен обществен интерес в един съд и съответно – една прокуратура. Според "Правосъдие за всеки" тези структури трябва да бъдат закрити. Това на практика значи връщане на ситуацията отпреди 2012 г., когато такива дела се гледаха от окръжните съдилища по места.

Споделяне

Още от България