Правосъдното министерство иска без посредници за българско гражданство

Правосъдното министерство ще предложи да отпадне посредничеството на фирми при подаване на молби за българско гражданство, съобщиха от ведомството в понеделник.

Идеята е молбите да бъдат подавани лично от гражданите, а когато те живеят в чужбина, да се подават в дипломатическите и консулските представителства на България.

Практиката на подаване на молби от посредници е широко разпространена сред гражданите на Македония. Те се разбират с посредниците за определена сума, срещу която да задвижат по-бързото получаване на гражданство. Посредниците са наясно с процедурите и имат познати служители в отговорните институции.

Промяната се налага от това, че в момента има 60 хиляди молби за разглеждане, като някои от тях чакат решение от 2006 година. 60% от документите, удостоверяващи български произход, пък са неавтентични и това налага експертни проверки, които забавят хода на преписките.

Според министерството с отпадането на посредниците ще има възможност още в началото на процедурата да бъдат отстранени невалидните, неточни или непълни документи и ще бъдат ограничени възможностите за корупционни практики в хода на процедурата за получаване на българско гражданство.

Министерството ще предложи на участващите при разглеждането на молбите ведомства да бъдат отделени допълнително служители, които да ги обработват по-бързо.

Интересът към българското гражданство нарасна рязко с присъединяването на България към Европейския съюз.

Споделяне

Още от България