Правосъдното министерство иска закриване на задочното обучение по право

Правосъдното министерство иска закриване на задочното обучение по право

Министерството на правосъдието предлага закриване на задочното обучение по право във всички български университети. Проучване на институцията е показала, че задочниците масово показват по-слаба подготовка от завършилите специалността в редовната ѝ форма.

Министерството публикува за обществено обсъждане проект за нова “Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". По време на дебата ще бъде взето предвид и мнението на студентите.

Подобен проект за изменение на наредбата беше изготвен и екипа на предишния правосъден министър Христо Иванов.

“Студентите по право у нас учат по морално остарял модел, приемът е неоправдано завишен прием, а по време на обучението си те не получават адекватна подготовка по Право на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)“, се казва в мотивите към новата наредбата.

Премахването на задочното обучение не е единствената промяна. Предвижда се въвеждането на задължителна дисциплина "Основни права и свободи", която обхваща вътрешноправната, европейската и международната уредба на правата на човека. Досега този предмет беше свободно избираем.

"Дисциплината следва да позволи формирането на задълбочено и практически насочено познание относно правата на човека като фундаментален елемент на правовата държава, законността и демократичното правораздаване", се казва в мотивите на институцията.

Наредбата предвижда увеличаване на хорариума по "Международно публично право" и "Право на ЕС". Ще се въведе специализирано обучение по чужд език на две нива.

Задължителна ще стане и дисциплината "Организация на съдебната система и правозащитните институции", която сега също е свободно избираема.  След завършване на обучението по право наредбата предвижда въвеждането и на специализирани магистърски програми. Целта е профилирането и по-тясната специализация на юристите.

В наредбата очаквано е залегнала старата идея за въвеждане на единен държавния изпит по специалността, който трябва да покаже качеството на образованието в различните университети.

"Този ред ще гарантира, че завършването на специалност "Право" е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения в юридическото образование", се казва в мотивите към проекта.

През 2015 година по специалността “Право“ са се обучавали над 7000 студенти.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?