Правосъдното министерство изобличи в лъжа Даниел Вълчев

Даниел Вълчев. Снимка: БГНЕС

Министерството на правосъдието е изработило над 40 проекта за законови и подзаконови нормативни актове. Сред тях има три изцяло нови закона – Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, Закон за европейската заповед за защита и Закон за прилагане на мерките за процесуална принуда.

Повод за "отчета" на министерството са упреците на Даниел Вълчев, че за една година институцията не е внесло нито един законопроект.

"Тези упреци са изцяло неоснователни, фактите недвусмислено сочат, че нормотворческата дейност на МП за последната година е несравнима по своята интензивност с тази на предходните няколко кабинета за същия период", твърдят от министерството.

Общо 12 от проектите за закони вече са приети и влезли в сила. Сред тях е Законът за европейската заповед за защита, изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), промени в Закона за административните нарушения и наказания, за увеличаване на размерите на имуществените санкции на юридически лица, които са се облагодетелствали от престъпна дейност и разширяване на кръга от престъпления, за които се налагат те.

В сила са и внесените промени в Наказателния кодекс (НК), с които се криминализира пътуването с цел подготовка и планиране на терористични актове, както и участието във финансиране, планиране или подготовката на такива актове.

Факт са изменения в НК, с които се разширява обхватът на текстовете, отнасящи се до активния подкуп и търговията с влияние и в случаите, когато облагата е предназначена за трето лице.

Приети са и важни промени в Закона за търговския регистър и в Търговския закон, с които от 17 ноември нов търговец ще се регистрира за 24 часа. В Държавен вестник вече са публикувани две нови наредби - за вещите лица и за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители.

От МП посочват още, че в момента в Народното събрание има няколко законопроекта на министерството, които са в различна фаза на обсъждане. Сред тях са два проекта за промени в ГПК, като единият предвижда сериозни промени и в областта на изпълнителното производство.

В парламента е внесен и проект за изменения и допълнения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те целят намаляване на административната тежест, регулиране на натовареността на съдилищата, повече прозрачност и отчетност в работата на юридическите лица с нестопанска цел. В парламента са и промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с които се въвеждат т. нар. електронни гривни.

Най-мащабните законодателни проекти на Министерството на правосъдието са още във фазата на общественото обсъждане. Първият са измененията в Закона за съдебната власт, който изчаква да бъдат приети промените в конституцията. Наскоро от МП огласиха пакет от промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, НК и НПК. Те са отговор на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Нешков и други срещу България".

Наскоро бе публикуван проектът за промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?