Правосъдното министерство създава дирекция за връзки със съдебната власт

Правосъдното министерство създава дирекция за връзки със съдебната власт

Министерството на правосъдието ще създаде нова дирекция, която да отговаря за връзките на изпълнителната със съдебната власт, предвижда проектът за нов устройствен правилник на институцията.

Изключителна отговорност на дирекцията ще бъде взаимодействието с Висшия съдебен съвет, съдилищата, прокуратурата и следствието. Друга нейна отговорност ще бъде провеждането на конкурсите за назначаване на съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси и синдици. Щатът ѝ ще бъде от 22 служители.

С новия устройствен правилник правосъдният министър изпълнява своето обещание да възстанови Съветът по законодателство към министерството.

Основната задача на съвета ще е да изработва проекти за закони и правилници. Той ще може да прави проверка и на проектите, изработвани от останалите министерства. Важна задача ще е и да участва в проучването на резултатите от прилагането на законите.

С устройствения правилник се създава и нова дирекция "Стратегическо развитие и програми", която ще се занимава с докладите на Европейската комисия.

"Част от дирекциите и в общата, и в специализираната администрация се разделят според възложените им функции, за да се осигури по-добър контрол и повишаване на ефективността. Обособяването на по-малки дирекции ще позволи бързина в работата на администрацията и ще повиши нивото на контрол", обясниха от правосъдното министерство, цитирани от "Правен свят".

С новия устройствен правилник общата администрация на министерството се намалява от 75 на 71 души, а в специализираната нараства от 157 на 162 служители.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?