Преброяването на населението ще е през зимата на 2021 г.

Глобата за отказ при преброяването ще е 160 лв.

Сергей Цветарски, началник на НСИ сн. БГНЕС

Новото преброяване на населението ще бъде направено в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г. Това съобщи председателят на НСИ Сергей Цветарски на брифинг в парламента, след като Народното събрание прие Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Преброяването е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години, каза Цветарски.

През 2021 г. преброяване на населението ще има във всички европейски страни, а данните от него ще послужат като основа при изработването на политики, които засягат всички граждани, посочи той.

В закона се регламентират подготовката, организацията и провеждането на преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определена 22 януари 2021 г.

За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа. Първият е от 22 до 31 януари 2021 г., като през този период се дава възможност за попълване на електронна преброителна карта.

Вторият период е от 1 до 15 февруари 2021 г., когато ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Глобата за отказ от предоставяне на данни за преброяването на населението и жилищния фонд ще е 160 лв.

След приключване на преброяването Националният статистически институт ще разполага с информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия.

Резултатите от преброяването ще се използват както за нуждите на централната и местната власт, бизнеса, научната общност и неправителствения сектор в страната, така и за нуждите на европейската статистика.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?