Предлагаме на САЩ удължаване на мисията по охраната на лагера “Ашраф” с 1 година

С една година да продължи участието на българския военен контингент в хуманитарната мисия по охраната на Центъра за репатриране на бежанци в лагера "Ашраф" като част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак. Това е записано в проект на споразумение със САЩ, който бе одобрен от правителството на заседанието му в четвъртък.

Условията остават същите като в сегашната мисия. Ще бъдат изпълнявани задачи по охрана на лагер с ирански граждани със статут на бежанци съгласно международното хуманитарно право с прякото участие на Международната организация на червения кръст.

На 28 ноември 2006 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1723, с която продължи мандата на Многонационалните сили в Ирак до края на 2007 г.

В подкрепа на инициативата на международната общност, както и в изпълнение на Решение на 40-тото Народно събрание от 22 февруари 2006 г. България участва в операцията с военен контингент от 155 души, от които рота за охрана от 120 души и национален поддържащ елемент до 35 военнослужещи за охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф", с личното си оръжие, за срок до 31 март 2007 г.

Участието е в съответствие с резолюция 1637 и последващи резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Споразумението ще бъде сключено чрез размяна на ноти и трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?