Предлагат се делегирани бюджети за районните здравни каси

Предлагат се делегирани бюджети за районните здравни каси

От догодина районните здравно-осигурителни каси да работят с делегирани бюджети за болнична помощ, предлага Националната здравна каса, съобщиха от пресцентъра ѝ във вторник.

От ведомството са предложили на парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет и финанси при разглеждането на проектобюджета на НЗОК за 2008 г. да се обсъдят правила за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ. Според касата делегирането на повече отговорности и правомощия на районните каси е в контекста на цялостната философия на финансова децентрализация. Това е част от политиката на Европейския съюз за предоставяне на повече самостоятелност на регионалните структури, посочва се в съощението..

Делегираните бюджети ще се определят на Районните здравно-осигурителни каси (РЗОК) по правила, утвърдени от Управителния съвет на НЗОК, предвижда предложението. На всяка районна каса ще се предоставя годишен първоначален общ бюджет за болнична медицинска помощ, разпределен по месеци. Той ще се определя в зависимост от броя на здравноосигурените лица, избрали личен лекар на територията на съответната РЗОК, както и от отчетените разходи за 2006 и 2007 г.

Делегираните бюджети ще се актуализират на всеки три месеца, като от една каса на друга ще се прехвърлят средства в случай, че пациент от един район е решил да се лекува на друго място.

Стойностите на делегираните бюджети могат да бъдат надхвърляни с писмено мотивирано искане от директора на РЗОК, което да бъде одобрено от директора на НЗОК и от Управителния съвет, предвиждат още предложенията.

За целта касата ще задели първоначален резерв в размер на 10 на сто от годишния бюджет за болнична помощ за периодичното (веднъж на тримесечие) актуализиране на прогнозното индикативно разпределение.

Всяка РЗОК ще определя бюджет за отделните изпълнители на болнична медицинска помощ. При кандидатстване за сключване на договор с районна каса лечебните заведения ще заявяват прогнозен брой извършвани дейности по месеци, видове и регистрирани в РЦЗ легла от съответния вид. РЗОК ще съпоставя прогнозата с данните по касовото изпълнение на бюджета за 2006 и 2007 година и по този начин ще определя бюджета на дадено лечебно заведение.

Този нов начин на работа ще даде повече свобода и възможност за гъвкави решения на местно ниво от страна на Районните каси, се посочва в съобщението на НЗОК.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?