Предприемачеството в България нараства

Предприемачеството в България нараства

България остава сред страните с най-ниска предприемаческа активност през 2016 г., но добрата новина е, че подобрява резултатите си. Това показва изследването Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/2017, което за втора поредна година включва данни от проучване и в България, цитирано от изданието "Капитал" в понеделник. Макар че нивото на предприемачество в страната продължава да бъде ниско, през миналата година повече хора са започнали собствен бизнес, отколкото през 2015 г.

Държавата се е изкачила малко нагоре в световната класация по предприемаческа активност в начална фаза (ПАНФ), като е заела 62-ра позиция от 65 държави. Предходната година страната беше на предпоследно място. Това е едно от малкото подреждания, в които зад България са големи икономики като Германия и Италия, а най-предприемчиви са малки страни като Естония, Латвия и Кипър.

Според проучването, 4.8% от българите на възраст между 18 и 64 години са в процес на създаване или наскоро са създали бизнес. В глобален план само още три държави имат ниво под 5% - Италия, Германия и Малайзия. Като цяло Европа е регионът с най-ниското средно ниво на показателя (едва 8.5%). България отчита подобрение, след като през 2015 г. проучването отчете, че само 3.5% от хората започват собствени проекти. Повишава се и делът на предприемачите с установен бизнес, който е активен повече от три години и половина.

Възможности за започване на бизнес виждат около една пета от българите, което е двойно по-малко от средното ниво в 65-те държави, в които е проведено проучването. Според световния доклад средно 42% от пълнолетното население в трудоспособна възраст виждат добри възможности за започване на бизнес в района, в който живеят. В рамките на Европа разликите са значителни. Сред песимистите до българите се нареждат словаците, докато шведите са на другия полюс (79%). В същото време като цяло 22% от анкетираните в 65-те икономики са изразили намерение за започване на бизнес през следващите три години. В България делът им е тройно по-малък. Въпреки това сравнение в предходната година показва, че възприятията за предприемачеството в страната се подобряват. Намалява и делът на хората, които не биха се захванали с бизнес заради страх от провал, посочва изданието.

Негативна промяна има в начина, по който българите гледат на предприемачеството като социална ценност. Докато през 2015 г. 71.5% от хората са вярвали, че предприемачите са добре приети и се радват на висок статус в обществото, през миналата година делът им е намалял до 66.9%. По-малко са и тези, които смятат, че започването на бизнес е добър кариерен избор – 52.9% в сравнение с 57.5% през 2015 г. Европа като цяло се отличава с най-ниска убеденост, че предприемачеството е добра кариера, но средният резултат е по-висок от този на България – 58%. Интересен детайл е, че Африка е регионът, който отчита най-позитивните нагласи по отношение на предприемачеството.

Споделяне

Още от Бизнес