Предприемачи настояха да се въведе електронно разрешение за строеж

Приходите от тези документи да се инвестират в инфраструктурата, където работят

Предприемачи настояха да се въведе електронно разрешение за строеж

Да се въведе издаването на електронно разрешително за строеж, настояват от Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Аргументът им е, че така ще се намали административната тежест.

Освен това искат приходите от таксите за строителните разрешения да се инвестират в облагородяването и инфраструктурата в района, в който частните предприемачи строят жилища. Това обявиха от асоциацията на пресконференция в София.

Облекчаване издаването на разрешенията за строеж

Асоциацията на строителните предприемачи смята още, че трябва да се облекчи режимът за издаване на строителните разрешения.

"Предложението ни е да се намали обемът на проектната документация, необходима за издаване на разрешение за строителство по примера на други европейски страни. Според нас са достатъчни проверка на архитектурния проект за съответствие с градоустройството, предоставяне на заверка на конструкция и пожарна безопасност от лицензиран консултант", посочи Георги Шопов, председател на НАСП.

Парите от разрешителните да се инвестират в района

Членовете на асоциацията обявиха, че подкрепят представени от "Визия за София" мерки, но отчетоха и пропуски. "Визия за София" има за цел да бъде променен общият устройствен план на София, но приемането на документа беше отложено за след местните избори в края на октомври.

Според строителните предприемачи "Визия за София" не дава решения за изграждането на инфраструктура в новостроящите се квартали, която често остава ангажимент на строителите, въпреки че по закон е задължение на общината.

Те настояват приходите от разрешенията за строеж да отиват за изграждане на инфраструктура в районите, в които строят. В момента това не е така, защото средствата отиват в общия бюджет. Резултатът е квартали без улици, детски площадки и места за отдих и оттам недоволство от купувачите на жилища.

От асоциацията посочиха, че за първите шест месеца на годината в бюджета на Столична община са внесени близо 7.8 млн. лева от такси за разрешения за строеж на сгради. Издадените визи за изграждане на жилища са с разгърната застроена площ от 788 214 кв. м, сочат данните на НСИ.

"Собствеността върху уличната регулация и разминаването между кадастрална карта и регулация сериозно възпрепятстват строителния процес. Освен качествени и навременни административни услуги, за подобряване на условията е необходимо приходите от строителни разрешения да се влагат в изграждане на инфраструктура и облагородяване на средата, там където се строи. Считаме, че тези средства трябва да се разходват единствено в територията на квартала, а не да се причисляват към общия бюджет. Така районите с активно жилищно строителство ще се устроят правилно още в етап на инвестиционното строителство, а не догонващо, както е сега", коментира Димитър Димитров, член на организацията.


Липса на транспортна свързаност

Строителните предприемачи не са доволни и от липсата на транспортна свързаност на новите квартали със столицата. Това отсъства във "Визия за София", стана ясно от обясненията им.

"Успешното планиране на града трябва да бъде основано на задълбочени обществени дискусии, експертни становища и най-важното - устойчивост, дългосрочност и перспектива. В момента най-належаща е промяната и подобряването на транспортната инфраструктура, която трябва да изпреварва, а не да изостава от инвестиционната дейност", коментира Борислав Точевски, член на НАСП.

Предизборни спекулации

Националната асоциация на строителните предприемачи обяви, че се противопоставя на опитите да се въвеждат рестрикции в строителния процес със спекулативна цел в рамките на предизборната кампания и след това.

"Недопустимо е участниците в сектор, който създава работни места и внася приходи в местния бюджет, да бъдат заклеймявани като обществен враг. Нашата дейност е пряко свързана с подобряване на жизнения стандарт на хората чрез изграждането на достъпни и качествени жилища. А всеки път, когато властта говори за гражданите, сякаш забравя, че ние и нашите служители също сме граждани", каза Георги Шопов.

От асоциацията посочиха, че засиленият интерес към нови жилища се обуславя от подобряването на покупателната способност. При 5% ръст на цените на имотите на годишна база, увеличението на средната работна заплата за София спрямо второто тримесечие на 2018 е почти 14%, твърдят от НАСП.

Те посочиха, че голям процент от хората, търсещи да купят имот, се насочват към ново строителство. В последно време обаче искат и да видят вече изграден обект на инвеститора, за да са сигурни, че строителството е качествено, а обкръжаващата ги среда става за живеене, стана ясно от обясненията на Десислава Петрова, член на НАСП.

Споделяне

Още от Бизнес