Предприятия влагат близо 195 млн. лв. за енергийна ефективност

Предприятия влагат близо 195 млн. лв. за енергийна ефективност

Предприятия получиха договори за близо 195 млн. лв. финансиране за проекти за повишаване на енергийната си ефективност с пари от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Петдесет контракта бяха връчени от заместник-министъра на икономиката Александър Манолев в четвъртък, с което е надхвърлена сумата от 1.5 млрд. лв. или близо 64% от целия бюджет на програмата.

"Важен сигнал е, че безвъзмездната помощ по процедурата е по-малко от половината от тези средства, или около 95 млн. лв. Останалите средства са самоучастие на бенефициентите – ясно доказателство, че това са конкурентни компании, инвестиращи значителни средства за своята по-добра ефективност", каза Манолев, цитиран от пресцентъра на ведомството.

По думите му, благодарение на тези проекти, ще се направят подобрения в производствата като предварителните анализи са, че при някои бенефициенти това ще подобри ефективността им с десетки пъти. Съществено ще е и намаляването на вредните емисии и реализираните енергийни спестявания.

"Именно когато даваме официален старт на българското Председателство на Съвета на ЕС стартираме и поредните проекти за модернизиране на българските компании, чрез европейската безвъзмездна помощ", каза още икономическия заместник-министър.

Освен инвестициите в ново по-енергийно ефективно оборудване, в 85% от сключените договори (42 бр.) се предвижда въвеждането и сертифицирането на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на международно признатия стандарт БДС EN 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. При други 13 договора са предвидени автоматизирани системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Други бенефициенти планират да изградят в рамките на изпълнението на проектите си системи за оползотворяване на отпадната топлина, която се генерира по време на производствения процес.

Реализацията на тези дейности се очаква да помогне на предприятията за по-доброто планиране и управление на енергийната ефективност и на използваните от тях енергийни ресурси, посочват от ведомството.

Споделяне

Още от Бизнес