Предстои срив в образованието заради липса на учители

Предстои срив в образованието заради липса на учители

2013-та и 2014-та година може да бъдат фатални за средното образование в България, тъй като тогава 60 на сто от учителите в страната навършват пенсионна възраст, смята председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Самуил Шейнин. В интервю за БТА той посочва, че на фона на тази перспектива в момента младите учители у нас са само 2.23 на сто.

Затова съюзът изготвя програма, чиято цел е да се привлекат младите кадри и да се предотврати предстоящият срив в образователната система. Една от предлаганите мерки в програмата, която ще бъде представена в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), е постепенното увеличаване на началната учителска заплата. В момента тя е 450 лева, а от съюза на училищните директори смятат, че от юли 2010 г. трябва да стане 550 лева и всяка година да се увеличава с по 100 лева, за да достигне до минимум 700 лева през 2015 г..

Съюзът е направил справка за заплащането на учителите в Холандия, Германия, Франция и Италия. Учителските заплати в тези страни достигат до 4 000 евро, а при директорите най-ниската заплата започва от 4 000 евро и достига до 10 000 евро.

Ние не можем да се сравняваме с тези страни, но не може сега да накараме един млад учител да дойде за начална заплата от 450 лева в училище, посочва Самуил Шейнин. Той припомня, че в момента има недостиг на учители по чужди езици и по компютърни науки, но отбелязва, че през 2013 г. ще има недостиг на учители по всички предмети.

Според работодателския съюз в образованието трябва да има увеличение и в единния разходен стандарт за издръжка на учениците, въз основа на който се формират делегираните бюджети на училищата.

Тази година средният разходен стандарт за издръжка на учениците е 1 250 лева, а през 2010-та той ще нарасне на 1 380 лева, а за 2009 г.. Догодина обаче в единния стандарт са прибавени и средствата за кариерното развитие и за диференцираното заплащане на учителите. Тоест, част от средствата, предвидени за националните програми в образованието, се включват от догодина в единния стандарт. Това означава, че реално няма да има увеличаване на стандарта за издръжка на учениците, от което следва че няма да има и промяна в учителските заплати, подчертава Самуил Шейнин.

Ръководената от него организация настоява да се преосмисли кариерното развитие на учителите, за да се даде възможност на младите педагози, ако покажат още на втората година съответните резултати, да могат да станат старши учители. Трябва да се промени изискването за десетгодишен стаж, защото за тези години младите педагози ще се откажат от професията заради ниските заплати. Те трябва да имат бърз стимул за задържане в учителската професия.

Шейнин съобщава, че за Коледа само част от училищата в страната ще изплатят средства за т.нар. допълнително материално стимулиране, тъй като 50 на сто от учебните заведения имат сериозни финансови затруднения. Около 25 на сто от училищата в страната няма да могат да раздадат такива плащания, 45 на сто от учебните заведения ще дадат частични плащания и само останалите около 25 на сто от училищата ще могат спокойно да си позволят да изплатят подобни средства. Като не е редно те да се наричат 13-та работна заплата, защото в някои училища се изплащат 40 на сто от основната работна заплата, а в други - 50 на сто от нея.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?