Предучилищната - задължителна за 4-годишните от 2020 г.

Предучилищната - задължителна за 4-годишните от 2020 г.

Предучилищното образование да е задължително и за 4-годишните от 2020 г. Тази цел си е поставило Министерството на образованието и науката в план за действие за 2018 - 2020 година по стратегията за намаляване на преждевременно отпадналите ученици. Той е публикуван за обществено обсъждане преди да бъде приет от Министерския съвет.

Преди месеци от ведомството обявиха, че имат намерение да предложат задължителна предучилищна и за 4-годишните, а не само за децата на 5 и 6 години, както е по закон в момента. Мотивът е, че децата, които са ходили на детска градина, по-трудно отпадат от училище.

Предучилищното обучение се предоставя в детските градини и в училищата. За да може да се въведе задължителна забавачка за 4-годишните, трябва да бъдат осигурени достатъчно места в общинските и държавни институции. Приемането на всички желаещи в градини е проблем от години в големите градове.

Опит за въвеждане на задължителна предучилищна за 4-годишните имаше при обсъждането на Закона за училищното и предучилищното образование през 2012 г. и 2013 г. Тогава идеята предизвика обществено недоволство и протести и в крайна сметка не видя бял свят.

Освен предучилищна за 4-годишните, проектът на план за намаляване на отпадналите ученици предвижда още продължаване на обиколките на специалните екипи, които трябва да връщат учениците в клас и да предотвратяват напускането на училище. Механизмът, приет от правителството, действа от есента, а първата стъпка беше да се обиколят адресите на всички деца, които трябва да ходят на училище, но не го правят. Оказа се, че 80% от тях не са в България, а няма информация дали са записани на училище в държавите, в които живеят.

Планът предвижда информация за това дали българчетата в чужбина ходят на училище да се търси през консулските служби на България в отделните страни. Целта е тези, които посещават часовете, да бъдат извадени от списъците с отпадналите ученици. За по-точна информация ще се въведе и нов ред при отписване на дете от училище, когато семейството възнамерява трайно да се премести в чужбина. Не е описано подробно какъв ще е този нов ред.
Ще се работи специално с етническите групи, при които рискът от отпадане от училище е най-голям. Ще се правят беседи в училищата за рисковете от ранната бременност и раждане, тъй като това е една от причините деца, основно от ромски произход, да не завършват образованието си. Ще се работи и с родителите, които не смятат образованието за ценност.

Споделяне

Още от България