Предучилищната ще се завършва с тест за готовността за І клас

Предучилищната ще се завършва с тест за готовността за І клас

Стандартизиран тест трябва да показва до колко завършващите предучилищни групи деца са готови за първи клас. Той ще се прави преди края на учебната година в подготвителните групи и трябва да отчита физическото, езиковото, познавателното, социалното и емоционалното развитие на бъдещия първолак.

Въвеждането на теста се предлага с промени в Наредбата за предучилищното образование, пуснати за обществено обсъждане от образователното министерство. И в момента има изискване да учителите да правят такава оценка, но всеки сам преценява по какви критерии.

Тестът няма да е вход за първи клас, нито пък при лош резултат детето ще повтаря предучилищната. Той ще се прави, за да могат учителите в училището да знаят на какво трябва да наблегнат при индивидуалната си работа с новия първокласник, пише в мотивите към промените. Освен в края на годината, подобна оценка може да се прави и в началото на предучилищната група, за да се прецени какви са слабите и силните страни на детето и как да се работи с него. Оценката ще се прави от учителите в съответните групи.

"Резултатите от диагностиката на училищната готовност служат само на учителите, за да могат да окажат адекватна подкрепа на детето в различните области на развитие, ако то се нуждае от такава, и да улесни прехода на децата от детската градина към училището. Тестът за училищна готовност не се провежда с цел оценяване и не служи за поставяне на оценка на децата или за вход в първи клас", пише в мотивите към промените.

Резултатите от теста трябва да се вкарват в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование. Така те ще са видими и за бъдещите преподаватели на съответното дете.

Споделяне

Още от България