Предучилищната за 4-годишните става задължителна най-късно до 2023 г.

Въвеждат се компенсации за неприетите в забавачките деца

Красимир Вълчев

Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 г. Депутатите от образователната комисия в парламента приеха на второ четене измененията в Закона за училищното и предучилищното образование.

Падането на долната граница на задължителното образование, която сега е 5-годишна възраст на детето, може да се случи и преди началото на учебната 2023/2024 г. с решение на съответната община. Според законовите промени, ако в дадено населено място са осигурени условията за осъществяване на обучението, което значи достатъчно места в детските градини за 4-годишните, то може да стартира и по-рано. За целта трябва да бъде взето решение от съответния общински съвет, съгласувано с мнението на родителите.

В момента предучилищната е задължителна от 5-годишна възраст. Обучението може да е в детска градина или в училище. За децата на 4 години обаче се предвижда обаче образованието да е само в детските градини.

Според образователното министерство задължителната детска градина ще помогне за преодоляването на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие - отпадането им от образователната система.

Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че единствено в Столична община тази година няма достатъчно места в градините за 4-годишните. Не са обхванати около 22% от децата на тази възраст, докато обхватът при 5- и 6-годишните е над 90%.

Вълчев припомни, че правителството одобри тригодишна национална програма за изграждане на детски градини и училища, финансирана с по 70 млн. лв. на година, която трябва да реши проблема. Освен това, с промени в наредбите скоро ще се разреши строителство на по-малки детски заведения във вече съществуващи сгради с цел да се реши проблемът с липсата на терени в определени райони в големите градове.

Промените в закона предвиждат и компенсации за родителите на деца във възраст за задължително предучилищно образование, които са кандидатствали, но не са приети в общински или държавни детски градини или училища.

Обезщетението ще компенсира разходите на родителите за "отглеждането и обучението на децата", като то не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в общинските и държавните детски заведения. Условията за изплащане на средствата ще се определят с наредба на правителството, но предварително бе заявено, че компенсация ще се полага само ако детето е записано в частна градина или училище.

Промените в закона предвиждат още засилване на контрола върху училищните настоятелства. Приходите от имущество, с които те оперират, ще трябва да се използват за подкрепа и съдействие на образователната институция.

Промените в закона са ключови и заради регламентирането на обучението от разстояние в електронна среда дни преди началото на учебната година.

Текстовете дават възможност при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, обучението на отделен ученик да се извършва и онлайн в три случая – при риск за здравето на ученика, при риск за здравето на друго лице, живеещо на същия адрес, или по избор на ученика, след разрешение на регионалното управление по образованието.

Споделяне

Още по темата

Още от България