Предвиденото в реформата

Една от ключовите мерки за приходната част на пенсионната система е увеличаването на вноските за пенсия и за безработица. Калфин предлага това да стане плавно за период от 12 години общо с 4.5 на сто, като през година се се увеличава с 0.5 вноската за фонд "Пенсии" и на следващата година - с 0.2 процентни пункта вноската за фонд "Безработица". Ефектът от плановото нарастване на вноската за пенсии от 17.8% на 21.3% и за фонд "Безработица от 1% на 2% ще вкара в осигурителната система допълнителни приходи от 1.1 млрд. лева, сочат разчетите.

Предлага се плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2037 година на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо промените в продължителността на живота.

Първоначалното нарастване на възрастта за пенсиониране на жените от трета категория труд ще е с 2 месеца всяка календарна година до 2029 г., а от 2030 г. - с по 3 месеца до 2037 г. Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също първоначално с по 2 месеца през 2016 г. и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до 2029 година.

Стажът за пенсия за трета категория труд се предлага да нараства с по два месеца годишно до достигане през 2027 г. на 40 години за мъжете и 37 години за жените.

В момента работещите в масовата трета категория труд се пенсионират на 60 години и 8 месеца и 35 години стаж за жените и 63 години и 8 месеца и 38 години осигурителен стаж за мъжете.

Калфин съобщи, че мъжете, родени 1964 година, ще бъдат първият набор, който ще се пенсионира на 65 години. При жените родените 1972 година ще бъдат първият набор, който ще излезе в пенсия на 65 години.

Предвожда се плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на мъжете, работещи в условията на първа категория труд с по 2 месеца, а от 2030 г. - с по 3 месеца годишно до достигането на 57- годишна възраст, а за работещите в условията на 2-ра категория труд - до 62 години през 2037 година.

Възрастта за пенсиониране на жените ще расте с по 4 месеца на година до достигането на 57-годишна възраст за работещите в условията на първа категория труд и до 62-годишна възраст за работещите в условията на 2-ра категория труд през 2043 година.

Затяга се режимът за пенсиониране и на хората с недостигащ стаж и възраст, които сега придобиват право на пенсия на 65 години с минимум 15 години стаж. За тях възрастта ще бъде увеличена на 67 години, а изискуемият стаж ще нараства с по три месеца годишно до достигането на 18 години през 2027 година.

Въвежда се и възможност за отпускане на намалена пенсия на хората, на които не достигат до 12 месеца възраст, като пенсията се намалява с по 0.4 на сто за всеки месец недостигаща възраст.

За работещите в силовите ведомства се предлага да се пенсионират на 52 години и 10 месеца от следващата година, като тази възраст ще расте с по два месеца годишно до достигането на 55 години. Сега военните, полицаите, работещите в ДАНС, НРС и НСО се пенсионират при 27 години стаж, от които две трети или 18 години в системата, без изискване за възраст.

За 1163 души, навършили необходимия стаж до края на тази година, се въвежда тригодишен гратисен период и те ще могат да се пенсионират по сегашните правила без изискване за възраст до края на 2018 година.

Споделяне
Още от България