Предвижда се 20% отстъпка за всички глоби, ако се платят бързо

Предвижда се 20% отстъпка за всички глоби, ако се платят бързо

Предвижда се отстъпка от 20% за всички глоби, платени в срок до две седмици след издаването на акта. Това е заложено в проекта за промени на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), който бе публикуван за обществено обсъждане в сряда.

Най-популярната отстъпка в момента е за бързо плащане на глобите за пътни нарушения и е 30 процента. Промените в закона въвеждат нещо ново - еднаква отстъпка при бързо плащане на всички видове глоби. Държавата има полза от подобна промяна в закона, защото тя може да доведе до увеличаване на събираемостта и да спести пари на бюджета за водене на съдебни дела.

В мотивите към промените в ЗАНН изрично се посочва, че отстъпката за плащане на пътни глоби е довела до повишаване на събираемостта с 86 процента.

Проектозаконът въвежда процедура и за сключване на споразумение между нарушителя и наказващия орган. Споразумение няма да може да сключва, ако е извършено престъпление, минала е повече от година от издаването на акта и признанията на нарушителя не се подкрепят от доказателства. Споразумението няма да може да се обжалва пред съда.

Властите ще получават възможност да налагат глоби под минимума, ако и най-лекото предвидено наказание се окаже твърде тежко.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?