Преференции за тока от биомаса вече само при ползване на отпадна дървесина

Преференции за тока от биомаса вече само при ползване на отпадна дървесина

Преференциални цени на тока, произведен от биомаса, вече ще се дават само ако е използвана отпадна дървесина, предвиждат поправки в Закона за горите, предложени от Министерство на земеделието и храните и обсъдени в ресорната парламентарна комисия във вторник. Така ще се премахне възможността да се ползва всякаква дървесина за производство на енергия.

 

Присъстващите на срещата експерти и неправителствените организации дискутираха възможността да бъде разширен обхватът на категориите дървесина, която не може да се използва за производство на енергия, съобщиха от агроведомството. Постигнато е общо мнение, че текстът, регулиращ използването на дървесина за производство на енергия, трябва да отпадне от Закона за горите и да се включи в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Целта е да се постигне по-ефективна защита на българските гори, а мерките за насърчаване, предвидени в ЗЕВИ да се отнасят само за производители, които ползват биомаса от отпадна дървесина за производство на електрическа енергия.

 

Обсъдена е била и идеята да отпадне сегашната възможност всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат частично или изцяло в тази община.

 

Промяна е договорена и в разпоредбите, свързани с управлението на горските територии - общинска собственост. Местните власти ще имат време до края на 2014 г. да решат как ще стопанисват и управляват общинските горските територии.

 

С пълно единодушие е прието да се намали срокът за залесяване на сечища и опожарени горски територии от 7 на 3 години. По този начин освен по-бързо възобновяване на горските масиви ще се осигурят и много нови работни места.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?