Преходът към продажбата на лекарства с код срещу фалшификация ще е плавен

Верификацията ще сложи край на куфарната търговия с изкупени от аптеките медикаменти

Преходът към продажбата на лекарства с код срещу фалшификация ще е плавен

На българския пазар има достатъчни стокови наличности от лекарства, които да гарантират плавен преход към системата за верифификация, която цели да предпази пациентите от фалшиви медикаменти. Това увериха в петък от Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), която обединява отговорните за въвеждането на системата сдружения на производители, дистрибутори, паралелни търговци и аптеки.

След 9 февруари, когато системата за верификация става задължителния в целия ЕС, производителите ще пускат на пазара само лекарства по лекарско предписание с нов защитен 2D-matrix баркод с 4 елемента: уникален код на лекарството, партиден номер, срок на годност, сериен номер.

Чрез него се осигурява пълна проследяемост на всяка опаковка по цялата верига на доставката от производителя, през дистрибутора, паралелния търговец, ако има такъв, до аптеката и пациента. Идеята е да се гарантира, че именно запечатаното от производителя лекарство достига до пациента и то по контролирания и сигурен път на доставка.

Плавен преход

Опаковките, които са произведени преди 9 февруари и не са снабдени с новия код, обаче ще продължат да се продават и след това до изтичането на срока им на годност, който в масовия случай е 4-5 години.

“Нормалната стокова наличност е за около 3-4 месеца, но в момента смятаме, че тя е по-голяма – за около година, тъй като производителите са пуснали на пазара по-големи количества лекарства без новия код за осигуряването на плавен преход“, обясни Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българска организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

За различните лекарствени продукти стоковата наличност, сроковете на годност и доставките са различни, но като цяло от БОВЛ очакват 2019 година да е по-скоро преходна, без да се стигне до затруднен достъп на пациентите до лекарства поради липсата на подготовка от страна на аптеките.

Преди дни фармацевти предупредиха за слабата подготвеност на аптеките у нас да отпускат лекарствата с новия защитен код поради липса на компютри, софтуер, връзка с интернет, а и защото са недоволни, че работата им се утежнява.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов заяви, че през първите дни аптеките по-скоро по изключение ще сканират лекарствата с новия код и с течение на времето ще навлизат повече от новите опаковки.

“Нищо чрезвичайно няма да се случи на 9 февруари. Няма да дойде Годо или да се обърне денонощието“, заяви той.

В момента само 4% от лекарствата с рецепта са с новия код

По данни на БОВЛ към момента в системата на верификация у нас са регистрирани 7 млн. опаковки лекарства, а на верификация годишно подлежат 180 млн. опаковки медикаменти по лекарско предписание.

“Само около 4% от лекарствата в момента имат такъв специфичен код, предимно лекарства в болничната помощ, т..е процесът по въвеждане на верификацията ще е с доста дълъг транзитен период. До края на 2019 година, постепенно на пазара ще се увеличава процентът на лекарствата с новия код“, обясни Гетов.

“Не искам да деля фармацевтите на поддръжници и противници на системата за верификация. При всички положения има трудности и предизвикателства, защото това ще добави още една дейност за аптекарите при отпускането на лекарствата. Най-важното послание към пациентите е, че вече ще се прави нещо допълнително в аптеките, то е свързано с тяхната безопасност, но няма в никакъв случай да бъде затруднен достъпът на пациентите до лекарства“, каза Гетов.

И неподготвените аптеки имат толеранс да работят, но не за дълго

Той съобщи, че в момента около 3600 аптеки оперират реално на пазара и от тях около 1500 са подали заявка за включване в системата за верификаця.

От общия брой аптеки 200 са болнични и те са с най-висока степен на готовност за въвеждане на системата за верификация. От оставащите 3400 аптеки, 2300 работят с НЗОК и разполагат с компютър, връзка с интерент и аптечен софтуер.

“Останалите 1110 аптеки могат да бъдат аптеки, в които няма нито компютър, нито софтуер, нито интернет, такива, които имат компютър, но нямат софтуер. Такива, които имат компютър, имат софтуер, но нямат интернет и такива, които имат всичко, но не са сключили договор с НЗОК. Така или иначе с въвеждането на изискването на новите фискални апарати след 1 април всички ще трябва да бъдат свързани с интернет. Аз очаквам постепенно колегите да осъзнаят важността и отговорността, която имат и да станат част от системата“, каза Гетов.

Паунова заяви, че през цялата 2019 година аптеките имат възможност да се снабдят с баркод четци и да се включат в системата.

“Ако на 10, 11, 15 февруари аптека в малко населено място, която не е свързана със системата, отпусне опаковка с новия код, драма няма и ще продължи да бъде снабдявана. Никой няма да тръгне да санкционира аптеката, защото още няма разписани специални санкции за това в нормативната уредба. Но ако тази аптека смята да продължи да функционира по този начин в дългосрочен план, без да се приспособи, ще има проблем“, заяви Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM) и председател на БОВЛ.

Удар срещу куфарната търговия

“Целта на системата за верификация не е само да се пазят от фалшиви лекарства българските пациенти, а също така да се гарантира сигурността на немските, холандските, белгийските пациенти и по нерегламентиратн път чрез куфарна търговия до тях да не достигнат изнесени от България лекарства, например“, посочи той.

Денев коментира, че изнасянето на лекарства от аптека в куфар не гарантира качеството на продуктите, докато чрез системата на верификация веригата на доставка е сигурна.

Тези, които трябва да се притесняват от тази система, са хората, които се занимават с куфарна търговия с лекарства – които купуват от аптеки и изнасят в куфари и в бусове. Тази система, веднъж въведена и функционираща в цяла Европа, ще спре тези практики. Това ще гарантира, че лекарствата, доставени в българските аптеки, ще стигат само до българските пациенти, а няма от аптеката да отиват при други пациенти в Европа и да оставят българските без лекарства“, заяви той.

По думите му когато фалшивите лекарства вече са в аптеките, много малко може да се направи по въпроса. “Една капка катран в кацата с мед разваля цялата каца. Само обща система, работеща в цяла Европа може да гарантира, че няма да има капка катран в кацата с мед“, коментира той.

Денев посочи, че наличието на фалшиво лекарство в аптеките засяга имиджа на компаниите производители, защото при наличието на подобен скандал лекарите спират изобщо да предписват този продукт, независимо, че фалшивите опаковки са много по-малко от истинските. “Но фалшивите лекарства засягат най-вече пациентите, защото ако от 10 000 опаковки има 10 фалшиви, те могат да доведат до непоправими вреди за пациента“, посочи той.

Смята се, че между 1% и 4% от от лекарствата в ЕС са фалшифицирани, като у нас не се правят сериозни проучвания с големи извадки от лекарствени продукти, защото са скъпи.

От Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) твърдят, че правят анализи на лекарства от всички фармакологични групи по линия на общоевропейския планов надзор, а за последните пет години са им известни само 2 случая на нелегално преопаковани медикаменти, но няма доказано фалшиви продукти.

Ваксини и лекарства за отдалечени райони ще се освобождават от дистрибуторите

Предвидени са и особени случаи за лекарства, които не следват обичайната верига на доставка, обясни Оля Василева, представляваща организацията на дистрибуторите в БОВЛ.

Дистрибуторите ще верифицират ваксините от задължителния имунизационен календар, които достигат до пациентите не през аптеката, а чрез личните лекари.

Т.е. освобождаването на ваксините и проверката на тяхната автентичност ще става на ниво дистрибутор.

По същия начин ще се процедира и с лекарствата за държавния резерв и за медикаментите, които лекари в в отдалечени населени места разнасят на пациентите, тъй като там няма аптека.

Дистрибуторите ще верифицират и лекарствените продукти, предназначени за износ.

В бъдеще към системата за верификация в ЕС се очаква да се присъединят и продукти без лекарско предписание. 

Споделяне

Още по темата

Още от България