Преките чуждестранни инвестиции за януари са 39.5 млн. долара

По предварителни данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции в страната за януари 2004 г. са 39.5 млн. щ. д. (0.2% от БВП), съобщава БТА. Те са по-малко с 54.3 процента (47.0 млн. щ. д.) от преките инвестиции, привлечени през януари 2003 г. (86.5 млн. щ. д., 0.4% от БВП).

По страни най-много инвестиции през януари 2004 г. са привлечени от Холандия (66.2% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), САЩ (8.5%) и Великобритания (3.4%).
През януари 2004 г. няма отчетен дялов капитал от приватизационни сделки. Дяловият капитал от неприватизационни сделки е в размер на 7.8 млн.щ.д. и е по-нисък с 50.9% от този за януари 2003 г.

За януари 2004 г. привлеченият нетен друг капитал е в размер на 31.8 млн. щ. д., като е по-нисък с 31.1 млн. щ. д. от този за януари 2003 г. (62.9 млн. щ. д.). Неговият относителен дял в общия размер на преките инвестиции е 80.3% при 72.6% за същия месец на миналата година.

Споделяне

Още от Бизнес