Преките чужди инвестиции у нас се свиха наполовина

Преките чужди инвестиции у нас се свиха наполовина

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първото полугодие на 2017 г. са приблизително наполовина по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

ПЧИ са в размер на 405 млн. евро, което е спад с 46.8% или 356 млн. евро спрямо същия период на 2016 г., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Впоследствие данните подлежат на ревизия.

На месечна база през юни 2017 г. средствата от чужбина нарастват със 171 млн. евро, докато преди година увеличението е било с 235 млн. евро. Преди ревизията за юни 2016 г. първоначално обявените данни от БНБ бяха за 182 млн. евро.

Най-големите преки инвестиции в страната през първите шест месеца на тази година у нас е направила Холандия – 283 млн. евро, следвана от Швейцария – 104.6 млн. евро.

На този етап данните сочат, че движението по отношение на дяловия капитал през първото полугодие на 2017 г. е отрицателно в размер на 124 млн. евро, което означава, че инвеститори са се оттеглили от страната. Намалението на годишна база е с близо 300 млн. евро.

Постъпленията от инвестиции на чужденци в недвижими имоти у нас за първите шест месеца възлизат на 3.4 млн. евро, докато година по-рано бяха 48 млн. евро, което е спад с над 90%. Листата на страните с най-големи покупки на недвижимости у нас отново се оглавява от Русия (1.6 млн. евро), която държи 45.3% от общия размер на инвестициите, направени от януари до юни. Другите страни на по-челни позиции са Украйна и Казахстан.

При дълговите инструменти, тоест кредитирането на фирми у нас от чужбина, има дори лек ръст на инвестициите. За шестмесечието те възлизат на 271 млн. евро при 235 млн. евро за периода януари – юни 2016 г.

По предварителни данни реинвестираната печалба за първото шестмесечие на тази година възлиза на 258 млн. евро, докато миналата година тя беше 353 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?