Преките инвестиции у нас с 8.4% по-малко и основно от кредити

Рязко е намаляло и изнасянето на български капитали в чужбина

Преките инвестиции у нас с 8.4% по-малко и основно от кредити

Преките инвестиции в България са намалели с 8.4 на сто през първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на миналата година, като вложенията идват основно от дългови инструменти, финансиране от чужбина. Българските фирми рязко са изтеглили вложенията си в други страни, сочат данните на БНБ за януари-март, обявени в петък.

По предварителни данни преките инвестиции в страната за този период са 317.3 млн. евро (0.7% от БВП), което е с 29.2 млн. евро по-малко в сравнение със същото тримесечие преди година, когато вложенията са били 346.5 млн. евро (0.8% от БВП).

И докато през миналата година инвестициите по месеци са вървели плавно нагоре, то този март има срив във вложенията спрямо същия месец на 2014 г. и спрямо февруари. През март 2015 г. вложенията са били едва 52.8 млн. евро срещу 208.8 млн. евро за март 2014 г. и 128 млн. евро през февруари 2015 г.

В разглеждания период расте делът на дълговите инструменти в инвестициите. Кредитите, които през последните години съставляват основната част от привлечените вложения, в първото тримесечие са били за 233 млн. евро. Те са дошли основно от Холандия и Белгия.

Инвестициите в капитал са се свили над два пъти и през март-април са били 40 млн. евро при 101 млн. евро за същия период на миналата година. Размерът на реинвестираната печалба се запазва на около 40 млн. евро.

С 5.7 млн. евро спадат и преките инвестиции от чужбина през януари – март 2015 г., докато година по-рано техният ръст е бил 127 млн. евро.

Според данните на БНБ, постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 9.4 млн. евро, при 26.6 млн. евро за януари – март 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес