Прекратена е концесията за добив на манган от Оброчище

Прекратена е концесията за добив на манган от Оброчище

Заради натрупани дългове от концесионера на мангановата мина "Оброчище" край Варна, Министерството на енергетиката е решило да прекрати договора си с дружеството "Евроманган" за добив на манганова руда, съобщиха от ведомството.

От 2017 г. мината е в постоянни гладни стачки заради неплатени заплати на работниците, провокирали на свой ред редица проверки от Главна инспекция по труда, енергийното ведомство и дори прокуратурата, която преди година поиска от съда в Добрич да наложи глоба от 5 хил. лв. на управителя на "Евроманган" Дейвид Уелингс за това, че не е започнал производство по несъстоятелност на представляваното от него дружество, което е потънало в задължение.

Решението за прекратяване на концесията е било взето от Министерството на енергетиката на 7 февруари 2019 г. и се основава на проверка на ведомството в мангановата мина от 15 май 2018 г. Тогава е констатирано неизпълнение на концесионния договор за добив, сключен на 1 юни 1999 г. "Евроманган" е била поканена доброволно да плати в 30-дневен срок дължимото на държавата концесионно възнаграждение от 130 хил. лв. Тъй като това не е било направено, сега договорът с концесионера се прекратява.

Това обаче не отменя плащането, както и задължението за "Евроманган" да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация.

По информация от служители на дружеството заплати не са давани от юли 2018 г., а сметките за електроенергията се погасяват със закъснение, допълва се в съобщението на Министерството на енергетиката. То било получило уверение от страна на „Евроманган”, че ще започне изплащането на дължимите суми.

Преди година от Районната прокуратура в Добрич съобщиха, че са събрали достатъчно доказателства по делото, че дружеството концесионер на мина "Оброчище" е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г. Натрупаните публични задължения към НАП са около 1.5 милиона лева. "Евроманган" има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт в размер на около 100 000 лева. На "Енерго Про" ЕАД дружеството дължи 300 000 лева, съобщиха тогава от прокуратурата.

"Евроманган" е собственост на регистрираното в Кипър дружество "Пойнтър Трейдинг Лимитид", представлявано от британския поданик със статут на постоянно пребиваващ в България Уелингс. Капиталът на дружеството е 56 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес