Прекратява се държавният влог в ПИБ

Прекратява се държавният влог в ПИБ

Правителството в сряда даде съгласие министърът на финансите да прекрати договора за срочен депозит, сключен между "Първа инвестиционна банка" и Министерството на финансите на 28 ноември 2014 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Контрактът, с който бе предоставена държавна помощ на банката, бе сключен след получаване на одобрение за помощта от Европейската комисия. Условие за разрешението бе банката да премине през план за преструктуриране.

ПИБ окончателно изплати държавната си помощ в края на май 2016 г., като бяха спазени всички задължения по плана за преструктуриране.

"Предвид това, както и липсата на други финансови задължения на банката към държавата по договора, той ще бъде прекратен", посочват от правителствената пресслужба.

Помощта, която ПИБ получи от държавата в разгара на банковата криза на 29 юни 2014 г., бе в размер на 1.2 млрд. лв. До края на първите пет месеца банката върна на фиска 300 млн. лв., а останалите 900 млн. лв. бяха изплатени на вноски до 27 май 2016 г.

Получената от държавата лихва по влога за целия период бе към 28.5 млн. лв. Въпросната сума обаче не може да се брои изцяло като печалба, защото за да предостави първоначално помощта на ПИБ, държавата през юни спешно емитира облигации, по които също плати лихви. По всяка вероятност обаче те са по-ниски от доходността, изплатена от ПИБ, което значи, че дори в чисто финансов план фискът е на плюс от подкрепата на банката.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?