Прекратяват се арбитражите по инвестиционни спорове в ЕС

22 държави декларираха също, че ще обсъдят с Еврокомисията използването на Енергийната харта за водене на дела

Прекратяват се арбитражите по инвестиционни спорове в ЕС

Двадесет и две държави членки на Европейския съюз, сред които и България, обявиха с декларация, че до 6 декември 2019 г. ще бъдат прекратени всички арбитражни дела, образувани с аргумент нарушаване на двустранни споразумения за защита на инвестициите. Те заявиха също така, че ще обсъдят в Европейската комисия необходими ли са мерки относно използването на Договора за енергийната харта като аргумент за завеждане на дела по спорове по увредени от държава от ЕС интереси на инвеститори. Техните намерения бяха приветствани от ЕК и еврокомисаря за финансовата стабилност Валдис Домбровскис.

До това решение се стига, след като миналото лято Съдът на Европейския съюз реши, че клаузите за арбитраж, които са част от 196 инвестиционни споразумения, сключени между държави членки на Евросъюза, противоречат на европейското право.

Произнасянето на съда е по повод на казус между холандска здравноосигурителна компания, която се съди със Словакия заради това, че държавата е забранила на дружествата от този сектор да разпределят печалба. Въпросът е бил отнесен към арбитражен съд по силата на държавен инвестиционен договор и Словакия била осъдена да плати 22.1 млн. евро за нанесени щети на фирмата Achmea. Държавата обжалвала обаче това пред германския федерален върховен съд, който на свой ред е запитал Съда на ЕС дали арбитражната клауза в споразумението между Словакия и Холандия противоречи на правото на ЕС. Съдът на ЕС постанови, че този механизъм за водене на търговски спорове изкривява разрешаването им, което е възможно и по общото европейско законодателство, защитаващо правото на движение на стоки и услуги..

Сега мнозинството от членките на ЕС заявяват, че ще информират не само своите арбитражни съдилища, но и тези в трети страни, че нови дела по двустранни инвестиционни споразумения не може да се завеждат, а образуваните вече такива трябва да се прекратят. Компании, които са под държавен контрол, пък ще оттеглят своите претенции, предявени по инвестиционните споразумения, които ще бъдат анулирани.

Освен това подписалите декларацията държани се ангажират да започнат бързи разговори с Европейската комисия по използването на Договора за енергийната харта като основание за арбитраж между инвеститори и държави членки на ЕС.

Това решение обаче няма да засегне международните арбитражни дела, заведени от трите електроразпределителни компании – ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", и газоразпределителната "Овергаз", срещу България. Причината е, че внесените от тях искове, надхвърлящи 1 млрд. евро, пледират за нарушаване от страна на държавата на поредица междудържавни или международни договори, сред които и Енергийната харта. Очевидно исковете по двустранните спогодби на България за защита на инвестициите ще отпаднат, но останалите остават, освен като държавите не се разберат и делата по Енергийната харта да бъдат прекратени.

Споделяне

Още от Бизнес